18 Lúnasa 2011: Guíonn an Chomhairle Ealaíon rath ar chompántais téatair Éireannacha i Nua-Eabhrac ag an bhféile 1st

Beidh trí chompántas téatair a fhaigheann tacaíocht ón gComhairle Ealaíon ag glacadh páirte san Fhéile Drámaíochta 1st Irish i Nua-Eabhrac i mí Mheán Fómhair na bliana seo.  Beidh Fishamble (Baile Átha Cliath), Tall Tales (An Uaimh) agus Cirque de Légume (Sligeach) ag glacadh páirte san fhéile, a bheidh ar siúl ar feadh míosa ón 5 Meán Fómhair go dtí an 3 Deireadh Fómhair 2011 i amharclanna ar fud Nua-Eabhrac.
 
Is iad Origin Theatre Company, atá bunaithe i Nua-Eabhrac, a bheidh ag comhordú na féile, agus áireofar inti drámaí le 16 dhrámadóir chomhaimseartha de chuid na hÉireann, a chuimseoidh raon seánraí agus stíleanna drámaíochta, le comhoibriú ocht gcinn déag d’amharclanna agus d’eagraíochtaí ealaíon ó na Stáit Aontaithe agus thar lear.
 
Tá gaolmhaireachtaí maoinithe ag an gComhairle Ealaíon le fada le compántais Fishamble agus Tall Tales Theatre araon. Bunaíodh Cirque de Légume ar dtús trí Project Brand New - tionscnamh a fuair tacaíocht ón gComhairle Ealaíon chomh maith.
 
Beidh Fishamble, le Noah and the Tower Flower le Sean McLoughlin, ar an stáitse ag 78th Street Theatre Lab/the Drilling Company ón 7 Meán Fómhair go dtí an 2 Deireadh Fómhair; beidh Tall Tales le Bogboy le Deirdre Kinahan ar an stáitse san Irish Arts Center ón 7 go dtí an 25 Meán Fómhair; beidh Cirque de Légume ar an stáitse ag 59E59 Theaters ón 6 Meán Fómhair go dtí an 2 Deireadh Fómhair. 
 
Ina theannta sin, beidh Brassneck Theatre Company ó Iarthar Bhéal Feirste ag cur A Night with George ar an stáitse ag an Times Square Arts Center ón 5 Meán Fómhair go dtí an 2 Deireadh Fómhair. Tá na ceithre premiére Mheiriceánacha seo ó Éirinn ina gcuid de Imagine Ireland, bliain na n-ealaíon Éireannach i Meiriceá de chuid Chultúr Éireann.
 
Agus é ag guí ratha ar na rannpháirtithe roimh imeacht dóibh go Nua-Eabhrac, dúirt Jimmy Deenihan TD, an tAire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta: "Tá na healaíona ar cheann dár n-onnmhairí cultúrtha is luachmhaire agus tá an-áthas orm an deis seo a bheith agam an fhéile 1st Irish a spreagadh agus tacaíocht a thabhairt di. Is dearfach an rud é léirithe ealaíonta a bheith ar fáil do lucht féachana in Éirinn agus thar lear mar gheall ar infheistíocht fhadtéarmach ón gComhairle Ealaíon. Tá saintraidisiún scéalaíochta, atá leabaithe go domhain, ag muintir na hÉireann, agus beidh roinnt de na scríbhneoirí, na stiúrthóirí agus na taibheoirí is fearr in Éirinn páirteach i gclár 1st Irish na bliana seo don lucht féachana Meiriceánach. Tá áthas ar leith orm mo chuid tacaíochta a thabhairt don fhéile i mbliain seo Imagine Ireland, tionscnamh speisialta de chuid mo Roinne agus Chultúr Éireann, faoina mbeidh níos mó ná 1,200 ealaíontóir ag cur saothar i láthair sna Stáit Aontaithe le linn 2011. Guím gach rath ar an Stiúrthóir Ealaíne, George Heslin, agus ar na rannpháirtithe go léir - go háirithe ar fhoireann aisteoirí, scríbhneoirí, stiúrthóirí agus fhoireann léirithe Fishamble, Tall Tales, Cirque de Légume agus Brassneck Theatre Company, Béal Feirste."
 
Dúirt Pat Moylan, Cathaoirleach na Comhairle Ealaíon: "Is iontach an rud é drámadóirí na hÉireann a fheiceáil ag fágáil a rian go fóill ar an stáitse idirnáisiúnta leis na premiéres spreagúla seo i Meiriceá. Tionscnamh mór is ea 1st Irish i Nua-Eabhrac. Leis an taispeántas tráthúil, cumasach seo ar chruthaitheacht na hÉireann - ar féidir leis feabhas a chur ar cháil na hÉireann thar lear - díreofar aird ar roinnt d’amharclannaíocht chomhaimseartha is fearr na hÉireann."
 
Dúirt George Heslin, Stiúrthóir Ealaíne 1st Irish: "Tá ríméad ar Origin Theatre Company fáilte a chur, den cheathrú bliain as a chéile, roimh chompántais téatair ó Éirinn go dtí 1st Irish, féile bhliantúil an téatair Éireannaigh i Nua Eabhrac. Nuair a chuireamar tús leis an bhféile, ní rabhamar riamh ag súil leis go mbeadh saothair le 62 drámadóir Éireannacha á gcur i láthair againn tar éis tréimhse ghearr cheithre bliana, le tacaíocht ó 57 eagraíocht ar dhá thaobh an Atlantaigh. Táimid an-bhuíoch dár n-urraitheoirí agus d’ár lucht tacaíochta."
 
Cuirtear maoiniú ar fáil do 1st Irish 2011 ó eagraíochtaí éagsúla in Éirinn agus thar lear, lena n-áirítear Rialtas na hÉireann, An Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta; An Chomhairle Ealaíon / Arts Council; Imagine Ireland, bliain na n-ealaíon Éireannach i Meiriceá de chuid Chultúr Éireann; Comhairle Ealaíon Thuaisceart Éireann; Tourism Ireland; an Northern Ireland Bureau; Mutual of America agus an American Ireland Fund.

Desert Rose, (ola ar chlár) - Colin Middleton, 1975, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
arrow bullet iconDesert Rose, (ola ar chlár) - Colin Middleton, 1975, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
Foilseacháin le déanaí
22 Aibreán 2014: Title (GA) (PDF, )
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)