23 Aibreán 2012: Toghann Aosdána 3 chomhalta nua ag a Chomhthionól Ginearálta

Thogh Aosdána, an meitheal ealaíontóirí cruthaitheacha in Éirinn, 3 chomhalta nua ag a Chomhthionól Ginearálta ag an Ospidéal Ríoga i gCill Mhaighneann inniu. Tá ballraíocht iomlán 247 duine in Aosdána anois. Is iad Frances Hegarty, Patrick McCabe, agus Tommy Peoples na daoine a toghadh.

Bhunaigh an Chomhairle Ealaíon Aosdána in 1981 d’fhonn ómós a thabhairt do na healaíontóirí sin ar chuir a saothar go mór leis na healaíona in Éirinn. Is le hainmniúchán comhghleacaithe agus le toghchán a cheaptar comhaltaí Aosdána. Ní féidir níos mó ná 250 ealaíontóir beo a bheith ann ag am ar bith agus ní mór corpas saothair suaitheanta a bheith cruthaithe ag gach duine díobh. I measc na ballraíochta tá ealaíontóirí cruthaitheacha atá ag obair i réimse leathan disciplíní lena n-áirítear ailtireacht, cóiréagrafaíocht, ceol, litríocht agus na físealaíona. Ní mór gur rugadh comhaltaí an chomhlachta in Éirinn nó go bhfuil cónaí orthu anseo le cúig bliana. Tá comhaltaí Aosdána incháilithe le 'cnuas' a fháil ón gComhairle Ealaíon. Is stipinn cúig bliana í seo a ceapadh le cur ar a gcumas a gcuid ama agus a ndúthracht go léir a chaitheamh lena gcuid ealaíon.

Desert Rose, (ola ar chlár) - Colin Middleton, 1975, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
arrow bullet iconDesert Rose, (ola ar chlár) - Colin Middleton, 1975, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
Foilseacháin le déanaí
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)
07 Aibreán 2014: Annual report/An tuarascáil bhliantúil 2012 (PDF, 1.97 MB)