09 Mí na Samhna 2011: Meabhrúchán ón gComhairle Ealaíon faoi spriocdhátaí le haghaidh iarratais a chur isteach faoi na trí

Tá an Chomhairle Ealaíon ag cur i gcuimhne d’eagraíochtaí ealaíon faoin spriocdháta le haghaidh iarratais a chur isteach faoi na trí phríomhchlár deontais dá cuid: Eagraíochtaí a Mhaoinítear go Rialta, Deontais le haghaidh Clár Bliantúil agus Maoiniú Bliantúil. Cuireadh tús leis an tréimhse inar féidir iarratais a chur isteach Dé Luain an 24 Deireadh Fómhair.

Baineann sé seo le hiarratais ar mhaoiniú le haghaidh na tréimhse Aibreán 2012 - Márta 2013.

Eagraíochtaí a Mhaoinítear Go Rialta

Tabhair faoi deara:  Níl an clár maoinithe seo oscailte d’iarratais ghinearálta.

Spriocdháta: Déardaoin, an 24 Samhain 2011 ag 5:30 i.n.

Cuireadh tús leis an tréimhse inar féidir iarratais a chur isteach ar an sruth maoinithe seo Dé Luain an 24 Deireadh Fómhair 2011.

Is é an aidhm atá ag an gclár um Eagraíochtaí a Mhaoinítear Go Rialta grúpa príomheagraíochtaí ealaíon a neartú agus a dhaingniú trí chabhrú leo lena gcostais oibriúcháin agus lena gcostais cláir ealaíne. Leithdháiltear maoiniú go bliantúil agus bíonn sé faoi réir na n-acmhainní atá ar fáil don Chomhairle Ealaíon.

Deontais le haghaidh Clár Bliantúil

Spriocdháta: Déardaoin, an 24 Samhain 2011 ag 5:30 i.n.

Cuireadh tús leis an tréimhse inar féidir iarratais a chur isteach ar an sruth maoinithe seo Dé Luain an 24 Deireadh Fómhair 2011.

Is é aidhm na nDeontas le haghaidh Clár Bliantúil cúnamh a thabhairt d'iarratasóirí le costas a gcláir ealaíne. Níl an scéim beartaithe chun tacaíocht a thabhairt do chostais riaracháin leanúnacha na n-eagraíochtaí ealaíon. Is féidir le hiarratasóirí iarratas a dhéanamh ar mhéid áirithe tacaíochta i gcomhair costas riaracháin nuair a bhaineann siad go díreach lena gclár oibre ealaíne, áfach.

Bíonn scéim na nDeontas le haghaidh Clár Bliantúil á tairiscint uair amháin sa bhliain. Féadfaidh eagraíochtaí cur isteach ar dheontais bliain i ndiaidh bliana. Beidh ar eagraíochtaí a fhaigheann deontas cuntas a thabhairt ar an gcaoi inar caitheadh an maoiniú sin.

Mura bhfuil tú eolasach faoi chlár na nDeontas le haghaidh Clár Bliantúil nó má tá tú ag smaoineamh ar iarratas a chur isteach den chéad uair, moltar go láidir duit dul i gcomhairle le Ceann na Foirne ábhartha laistigh d’fhoireann na Comhairle Ealaíon.

Maoiniú Bliantúil

Spriocdháta: Déardaoin, an 24 Samhain 2011 ag 5:30 i.n.

Cuireadh tús leis an tréimhse inar féidir iarratais a chur isteach ar an sruth maoinithe seo Dé Luain an 24 Deireadh Fómhair 2011.

Tá an clár maoinithe seo réasúnta cosúil leis an scéim um Maoiniú Ioncaim a tairgeadh d’eagraíochtaí den uair dheireanach in 2006. Féadfaidh iarratasóirí ranníocaíocht a iarraidh chun cuidiú leo íoc as costais chláir ealaíne agus costais leanúnacha riaracháin, m.sh. foireann/costais bhliantúla tuarastail/cíos ar fhoirgneamh.

Déantar Maoiniú Bliantúil a thairiscint uair amháin sa bhliain. Féadfaidh eagraíochtaí cur isteach ar mhaoiniú bliain i ndiaidh bliana.

Beidh ar eagraíochtaí a fhaigheann maoiniú cuntas a thabhairt ar an gcaoi inar caitheadh an maoiniú sin.

Mura bhfuil tú eolasach faoi chlár an Mhaoinithe Bhliantúil nó má tá tú ag smaoineamh ar iarratas a chur isteach den chéad uair, moltar go láidir duit dul i gcomhairle le Ceann na Foirne ábhartha laistigh d’fhoireann na Comhairle Ealaíon.

Tabhair faoi deara

  • Ní féidir iarratais a chur isteach ach amháin trí _blankchóras ar líne na Comhairle Ealaíon.  Ní mór d’iarratasóirí nár bhain úsáid as an gcóras seo roimhe seo clárú roimh iarratas a dhéanamh.  Moltar d’iarratasóirí cúig lá a fhágáil le haghaidh cláraithe roimh iarratas a dhéanamh.


Tuilleadh faisnéise

Desert Rose, (ola ar chlár) - Colin Middleton, 1975, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
arrow bullet iconDesert Rose, (ola ar chlár) - Colin Middleton, 1975, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
Foilseacháin le déanaí
22 Aibreán 2014: Title (GA) (PDF, )
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)