02 Feabhra 2012: Cuireann an Chomhairle Ealaíon fáilte roimh an Uachtarán Ó hUigín chuig ócáid cheiliúrtha 60 bliain

Chuir an Chomhairle Ealaíon fáilte roimh Uachtarán na hÉireann, Mícheál D. Ó hUigín, chuig a hoifigí i gCearnóg Mhuirfean, Baile Átha Cliath, maidin inniu  mar aoi oinigh ag ócáid chun ceiliúradh a dhéanamh ar seasca bliain na Comhairle.
 
Ag freastal ar an ócáid bhí Cathaoirleach na Comhairle Ealaíon, Pat Moylan; Comhaltaí an Bhoird, an Stiúrthóir Orlaith McBride agus an fhoireann oibre; comhaltaí de chuid Aosdána, meitheal ealaíontóirí cruthaitheacha na hÉireann; Iar-Chathaoirligh agus Iar-Stiúrthóirí na Comhairle Ealaíon; ealaíontóirí, ionadaithe ó institiúidí cultúrtha na hÉireann agus ionadaithe ó phobal na n-ealaíon.
 
Bunaíodh an Chomhairle Ealaíon i mí na Nollag 1951 le hAcht Ealaíon na bliana sin, agus é d’fhreagracht uirthi suim an phobail a spreagadh; eolas agus léirthuiscint i leith na n-ealaíon, agus cleachtadh na n-ealaíon a chur chun cinn; agus caighdeáin a fheabhsú.  Bhí na céad chruinnithe den Chomhairle Ealaíon ar siúl in Eanáir 1952.
 
Ag labhairt di inniu, dúirt an Cathaoirleach Pat Moylan: "Le breis is trí scór bliain anuas, ó bunaíodh í, tá an Chomhairle Ealaíon tar éis maoirsiú rathúil a dhéanamh ar fhorbairt na n-ealaíon i rith tréimhsí ina raibh athruithe suntasacha sóisialta agus geilleagracha ag tarlú. Inniu, níos mó ná riamh, mothaím tionchar na staire agus croí agus anam na cruthaitheachta in Éirinn sna seomraí seo.  Le trí scór bliain anuas, níl aon laghdú tagtha ar iarrachtaí na Comhairle an méid is féidir a bhaint amach d’ealaíontóirí agus do mhuintir na hÉireann agus féiníomhá agus clú na tíre thar lear a fheabhsú.

Ag fáiltiú roimh Uachtarán na hÉireann, dúirt an tUasal Moylan gur "pléisiúr agus pribhléid iontach" a bhí ann fáilte a chur roimhe chuig an gComhairle Ealaíon. "Is mór an onóir dúinn ár gCeann Stáit agus Céad Saoránach na tíre a bheith i láthair linn anseo chun seasca bliain na Comhairle a cheiliúradh in éineacht linn, agus táimid fíor-bhuíoch as an onóir sin."

Thug an tUasal Moylan aitheantas don "obair mhór" a rinne an tUachtarán "sa saol poiblí", lena n-áirítear a chuid oibre i rith na tréimhse a chaith sé mar chéad Aire Ealaíon, Cultúir agus Gaeltachta na hÉireann (1993-97). Dúirt sí go bhfuil "creideamh láidir" ag an Uachtarán, atá ina scríbhneoir agus ina fhile, "i luach bunúsach na n-ealaíon agus mar a chuireann siad le féiniúlacht na hÉireann".

Luaigh an tUasal Moylan an chéad aitheasc cumhachtach a thug sé mar Uachtarán, "a thug suntas ar leith do shaol cultúrtha na tíre agus a chuir béim ar an tábhacht a bhaineann leis."

Desert Rose, (ola ar chlár) - Colin Middleton, 1975, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
arrow bullet iconDesert Rose, (ola ar chlár) - Colin Middleton, 1975, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
Foilseacháin le déanaí
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)
07 Aibreán 2014: Annual report/An tuarascáil bhliantúil 2012 (PDF, 1.97 MB)