Nuacht

Téigh i dteagmháil le

Joe Stuart
Bainisteoir Cothaithe agus Comhordaithe na nEalaíon
Tel: 01 6180235

 

31 Iúil 2012: Is oth leis an gComhairle Ealaíon cloisteáil faoi bhás Maeve Binchy

Is oth leis an gComhairle Ealaíon cloisteáil faoi bhás an scríbhneora Maeve Binchy.


27 Iúil 2012: Ba cheart infheistíochtaí sna hEalaíona a chur san aireamh sa chéad chiste bonneagair eile

Dar le Cathaoirleach na Comhairle Ealaíon, an tUasal Pat Moylan, go bhfuil dearcadh ró-chúng á ghlacadh maidir le hinfheistíocht bonneagair agus gur cheart cúrsaí ealaíon a chur san áireamh in aon chistí sa todhchaí toisc go bhfuiltear in ann poist a chruthú sna healaíona.


16 Iúil 2012: Tréaslaíonn an Chomhairle Ealaíon le hailtirí Éireannacha a mbeidh saothar leo ar taispeántas ag..

Tréaslaíonn an Chomhairle Ealaíon le hailtirí uile na hÉireann a mbeidh ag cur a saothar ar taispeáint sa Veinéis i mbliana mar chuid de 13ú Biennale Ailtireachta na Veinéise.


29 Meitheamh 2012: RAISE: Acmhainn Tiomsaithe Airgid a Fhorbairt, tionscnamh nua ón gComhairle Ealaíon

Ní fhaigheann eagraíochtaí ealaíon in Éirinn ach trí faoin gcéad dá n-ioncam iomlán ó thiomsú airgid. Tá an cóimheas sin i bhfad níos lú ná cóimheas tíortha eile amhail an Bhreatain nó an Astráil, ina bhfaigheann eagraíochtaí ealaíon suas le trian dá gcuid ioncaim ó thiomsú airgid. Tá an Chomhairle Ealaíon ag lorg léirithe spéise i gclár trialach ardleibhéil chun cabhrú le heagraíochtaí níos mó airgid a thiomsú ó fhoinsí daonchairdiúla. Tabharfaidh RAISE tacaíocht ghairmiúil duine le duine d'ocht n-eagraíocht ealaíon ar feadh dhá bhliain, agus déanfar clár saincheaptha tiomsaithe airgid a phleanáil agus a chur i bhfeidhm. Tabharfar tacaíocht dar luach €100,000 a bheag nó a mhór do gach eagraíocht.


28 Meitheamh 2012: Iarratas ar thairiscintí ar Choimisinéir d'Éirinn ag 54ú Biennale Ealaíne na Veinéise 2013

Tá áthas ar an gComhairle Ealaíon a fhógairt go bhfuil Cultúr Éireann ag lorg léirithe spéise anois ó na daoine sin ar spéis leo gníomhú mar Choimisinéir d'ionadaíocht náisiúnta na hÉireann ag Biennale Ealaíne na Veinéise in 2013.


08 Bealtaine 2012: Niamh Sharkey fógartha mar Laureate na nÓg

D’fhógair an tUachtarán Mícheál D. Ó hUiginn gurb í an t-údar agus an maisitheoir Niamh Sharkey Laureate na nÓg, laureate na hÉireann le haghaidh litríochta do leanaí, agus bhronn sé bonn Laureate na nÓg uirthi ag imeacht speisialta ag an gComhairle Ealaíon.


25 Aibreán 2012: Aiféala ar an gComhairle Ealaíon faoi bhás Louis le Brocquy

Tá aiféala curtha in iúl ag an gComhairle Ealaíon ar chloisteáil dóibh faoi bhás Louis le Brocquy, ball d’Aosdána, a d’éag inniu.


23 Aibreán 2012: Toghann Aosdána 3 chomhalta nua ag a Chomhthionól Ginearálta

Thogh Aosdána, an meitheal ealaíontóirí cruthaitheacha in Éirinn, 3 chomhalta nua ag a Chomhthionól Ginearálta ag an Ospidéal Ríoga i gCill Mhaighneann inniu. Tá ballraíocht iomlán 247 duine in Aosdána anois. Is iad Frances Hegarty, Patrick McCabe, agus Tommy Peoples na daoine a toghadh.


31 Márta 2012: Is cúis mhéala don Chomhairle Ealaíon bás Mike Diskin

Tá aiféala curtha in iúl ag an gComhairle Ealaíon ar chloisteáil dóibh faoi bhás Mike Diskin, Stiúrthóir Amharclann Halla na Cathrach i nGaillimh.


29 Márta 2012: Is oth leis an gComhairle Ealaíon bás John Arden, ball d’Aosdána

Is oth go mór leis an gComhairle Ealaíon go bhfuil John Arden, drámadóir, agus ball d’Aosdána ar shlí na fírinne.


Desert Rose, (ola ar chlár) - Colin Middleton, 1975, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
arrow bullet iconDesert Rose, (ola ar chlár) - Colin Middleton, 1975, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
Foilseacháin le déanaí
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)
07 Aibreán 2014: Annual report/An tuarascáil bhliantúil 2012 (PDF, 1.97 MB)