13 Deireadh Fómhair 2011: Seolann an tAire Deenihan Scéalta ó Chartlann na Comhairle Ealaíon

D’fhoilsigh an Chomhairle ar líne inniu (13 Deireadh Fómhair) scéalta faoi obair a rinneadh le linn luathbhlianta na Comhairle Ealaíon. Seoladh na scéalta ag imeacht a raibh Jimmy Deenihan TD, tAire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta i láthair ann. Is tionscnamh é suíomh Gréasáin nua na Comhairle le scéalta ón gcartlann lena ndéantar comóradh 60 bliain na Comhairle Ealaíon a cheiliúradh. Bunaíodh an Chomhairle an 4 Nollaig 1951 faoin Acht Ealaíon, 1951.

D’amharc an tAire Deenihan ar an suíomh tráthnóna inniu ag áitreabh na Comhairle Ealaíon agus thug sé faoi deara gurbh é iar-Thaoiseach Fhine Gael, an tUasal John A Costello AS TD a thug an Bille Ealaíon isteach lenar tugadh isteach an tAcht Ealaíon (lenar bunaíodh an Chomhairle Ealaíon). Le linn na díospóireachta sa Seanad ar an mbille i mBealtaine 1951, dúirt an Taoiseach John A Costello: "Is cúis áthais é, i dtréimhse lena mbaineann achrann agus strus, go bhfuil tacaíocht chomh comhaontach agus, féadfaidh mé a rá, chomh díograiseach do Bhille a bhaineann le cúrsaí an spioraid, na mínealaíona. [...] Ó mo thaobh féin de, tá uaillmhian phearsanta de mo chuid a théann siar blianta fada curtha i gcrích anois."

Dúirt an tAire Deenihan gurbh "fear a raibh fís aige" an Taoiseach John A Costello agus go dtugtar inniu "leis na healaíona agus leis an obair a fhaigheann maoiniú agus tacaíocht ón gComhairle Ealaíon saibhreas do shaol na ndaoine i bpobail ar fud na tíre." Dúirt an tAire freisin: "Is infheistíocht i sochaí na hÉireann agus i ngeilleagar na hÉireann an deontas i gcabhair a fhaigheann an Chomhairle Ealaíon ón Rialtas, a aisíoctar arís agus arís eile leis an ioncam a ghintear leis agus leis an gcultúr agus an tsochaí a thógtar le cabhair uaidh."

Tarraingítear ar chartlann na Comhairle Ealaíon atá lonnaithe ina hoifig ag 70 Cearnóg Mhuirfean i mBaile Átha Cliath chun an tionscnamh scéalta a chur ar an suíomh Gréasáin.
Roghnaigh an Chomhairle Ealaíon, óna cartlann mhór doiciméadúcháin, cuid bheag dá taifeadtaí agus cuirfidh an chéad chéim de 14 scéal ó na 1950í tús leis an suíomh Gréasáin. Insítear na scéalta go príomha trí chóipeanna digiteacha a léiriú de dhoiciméid ó chartlann na Comhairle lena n-áirítear litreacha, miontuairiscí agus grianghraif. Áirítear leis na scéalta ó na 1950í taifeadtaí lena ndéantar doiciméadú ar iarrachtaí na Comhairle Ealaíon tacaíocht a thabhairt i leith rannpháirtíocht na hÉireann ag Biennale na Veinéise i 1958; iarrachtaí tógáil hallaí i gceantair thuaithe a fhóirdheonú i 1954, pictiúir a thabhairt ar chamchuairt ar fud na tíre i 1955 leis an Haverty Trust agus na deacrachtaí (i 1955 freisin) a bhí ag mórealaíontóirí ar nós George Campbell agus Gerard Dillon a gcuid a shaothrú óna gcuid oibre.  Léirítear na céad chruinnithe den Chomhairle Ealaíon freisin lena n-áirítear freastal an Uasail John A Costello AS TD ag cruinniú de chuid na Comhairle in Eanáir 1952 leis an Taoiseach ag an am, an tUasal Éamon de Valera TD.

Le céimeanna amach anseo den suíomh breathnófar ar na 1960í agus na 1970í. Is foshuíomh an suíomh Gréasáin sin de phríomh-shuíomh Gréasáin na Comhairle agus is féidir é a rochtain trí www.artscouncil.ie nó go díreach ag www.archivestories.artscouncil.ie

Agus é ag seoladh an chéad chéim den suíomh Gréasáin leis na scéalta ón gCartlann, dúirt Jimmy Deenihan TD, tAire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta: "Is caomhnóir na comhchuimhne é eagraíocht stáit ar nós na Comhairle Ealaíon agus is acmhainn faisnéise cultúrtha thábhachtach atá ina cartlann féin. Ag freagairt di ar dhúshláin na ré digití, thapaigh an Chomhairle an deis chun an rochtain is fearr agus is féidir ar a cartlann a thabhairt do raon leathan daoine. Tréaslaím leis an gComhairle as an tionscnamh seo lena ndéantar comóradh 60 bliain na Comhairle a cheiliúradh.  Táim cinnte go neartófar agus go dtreiseofar an líonra soláthair cartlann in Éirinn le hinfhaighteacht scéalta ón gcéim seo agus ó chéimeanna amach anseo."

Dúirt Pat Moylan, Cathaoirleach na Comhairle Ealaíon: "Tá na scéalta ón am atá thart coinnithe sa chartlann agus mar sin tá ról ag an gcartlann chun cur le tuiscint agus foghlaim don todhchaí.  Tá súil againn go gcuirfear leis an suíomh lenár stór saibhir scéalta faoi shaolta ealaíontóirí agus scríbhneoirí agus go n-aimseoimid patrúin agus timthriallta i stair an bheartais chultúrtha agus ealaíon in Éirinn agus go bhfoghlaimeoimid uathu."

Dúirt Orlaith McBride Stiúrthóir na Comhairle Ealaíon: "Is taifeadtaí staire de chuid na Comhairle Ealaíon atá sa chartlann. Mar fhoinse phríomhúil faisnéise tugtar leis an ábhar scéalta léargas ar fheidhmíocht na heagraíochta agus a déileálacha le heagraíochtaí ealaíon, le healaíontóirí aonair, leis an bpobal i gcoitinne, le comhlachtaí poiblí agus le ranna rialtais an lae. Tá súil againn go dtaitneoidh an suíomh le lucht léinn agus leis an bpobal araon."

Desert Rose, (ola ar chlár) - Colin Middleton, 1975, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
arrow bullet iconDesert Rose, (ola ar chlár) - Colin Middleton, 1975, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
Foilseacháin le déanaí
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)
07 Aibreán 2014: Annual report/An tuarascáil bhliantúil 2012 (PDF, 1.97 MB)