25 Iúil 2011: Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon faighteoir Chomhaltacht Location One 2011

Cuireann an Chomhairle Ealaíon comhaltacht bhliantúil ar fáil d'ealaíontóir amháin chun cur ar a c(h)umas páirt a ghlacadh sa chlár cónaitheachta idirnáisiúnta ag Location One i Nua-Eabhrac.  Bunaithe i gceantar Soho i Nua-Eabhrac, is eagraíocht neamhspleách sheachbhrabúsach é Location One atá tiomanta do léiriú cruthaitheach agus malartú cultúrtha ar bhealaí nua a chothú trí na modhanna seo a leanas: taispeántais, cláir chónaitheachta, taibhléirithe, léachtaí poiblí agus ceardlanna. Tugtar tacaíocht do thurgnamhacht in Location One agus tá an eagraíocht dírithe ar an gcomhchruinniú idir na hamharcealaíona, na taibhealaíona agus na healaíona digiteacha. 
 
Is é is cuspóir le Comhaltacht Location One na Comhairle Ealaíon ná a chur ar chumas ealaíontóra a c(h)leachtas a fhorbairt agus saothar úr a chruthú thar thréimhse 10 mí i Nua-Eabhrac.   I dteannta leis an tacaíocht agus leis na hacmhainní a chuireann Location One ar fáil, cuimsítear eitiltí chuig Nua-Eabhrac agus ar ais, lóistín agus cnuas faoin gcomhaltacht freisin.   Tá luach foriomlán timpeall is €40,000 ag an dámhachtain.
 
Is é an t-ealaíontóir Atsushi Kaga atá ina chónaí agus ag obair i mBaile Átha Cliath faighteoir dhámhachtain na bliana seo.  Léiríonn saothar Atsushi Kaga saol ficseanaithe ina gcónaíonn carachtair chumtha.  Tríd an saol eile seo, déanann Kaga scagadh ar fhéiniúlacht phearsanta agus chultúrtha, agus ar shaincheisteanna casta sóisialta.  Bíonn sé ag spraoi leis an teannas idir ionracas is intruailitheacht, dúchas is oiliúint, soineantacht is taithí, agus saoirse is cúngú
 
Bhain Atsushi Kaga (a rugadh in 1978) céim amach ón gColáiste Náisiúnta Ealaíne is Deartha, Baile Átha Cliath in 2005.  Ghlac sé páirt i scéimeanna cónaitheachta ealaíontóirí ag ISCP, Nua-Eabhrac (2011); IMMA, Baile Átha Cliath (2010); Fountainhead, Miami, agus Galeria Leme, Sao Paulo (2009).  I measc na seónna aonréadacha a bhí aige le déanaí tá; Art Future ag Art HK 11, Kantor Art, Los Angeles; FIAC, Páras; Mother's Tankstation, Baile Átha Cliath; Galeria Leme, Sao Paulo; Butler Gallery, Cill Chainnigh; agus Nicholas Krupp in Basel.  I méasc na seóanna grúpa a rinne sé tá; Sandra and David Bakalar Gallery, MassArt, Bostún; Tionscadal Comhaimseartha Pallas (Pallas Contemporary Project), Baile Átha Cliath; NADA, Miami le Mother's Tankstation; agus Gailearaí Bharra an Teampaill, Baile Átha cliath. Fuair sé "Mont Blanc Young Artist World Patronage" in 2011. Is é Mother’s Tankstation a bhíonn ag feidhmiú thar ceann Kaga.

Desert Rose, (ola ar chlár) - Colin Middleton, 1975, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
arrow bullet iconDesert Rose, (ola ar chlár) - Colin Middleton, 1975, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
Foilseacháin le déanaí
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)
07 Aibreán 2014: Annual report/An tuarascáil bhliantúil 2012 (PDF, 1.97 MB)