12 Deireadh Fómhair 2011: Fógraíodh scéim sparánachtaí na Comhairle Ealaíon don oiliúint chórúil

 I gcomhair Sheachtain Náisiúnta Chórchantana 2011 (8 - 16 Deireadh Fómhair)  tá an Comhairle Ealaíon ag fógairt clár sparánachtaí nua le haghaidh cór ar fud na hÉireann.  Leis an Scéim Sparánachtaí don Oiliúint Chórúil  a bheidh á bhainistiú ag Cumann Náisiúnta na gCór rachfar i ngleic le riachtanais oiliúna amhránaithe córúla mar atá léirithe i ndoiciméad beartais Ag Ardú do Ghlóir a d’fhoilsigh an Chomhairle Ealaíon in 2009 tar éis comhairliúchán forleathan leis an earnáil chórúil.
 
Leis an scéim aonuaire seo, a bhfuil spriocdháta 25 Samhain ag baint léi, tabharfar cúnamh do chóir amaitéaracha bunaithe cláir oiliúna ardchaighdeáin a rochtain dá n-amhránaithe sna réimse a leanas; amharc-chanadh, amhranaíocht ensemble, ceoltóireacht agus léiriú gutha. 
 
Tá cóir neamhspleácha, bunaithe sa phobal, cumainn chórúla, nó grúpaí amhránaíochta atá ar an saol ar feadh níos mó ná bliain amháin incháilithe chun iarratas a dhéanamh ar an gcoinníoll go bhfuil croí-bhallraíocht tiomanta acu agus clár rialta gníomhaíochtaí.  Ní mór do chóir iarratasóra coiste nó struchtúr rialachais a bheith acu chomh maith le hárachas dliteanais phoiblí cothrom le dáta.
 
Glacfar le comhiarratais ó roinnt cór chun leas a bhaint as oiliúint chórúil.
 
Is é Cumann Náisiúnta na gCór (AOIC) an eagraíocht acmhainne náisiúnta le haghaidh cór agus ceol córúil atá maoinithe ag an gComhairle Ealaíon.  Is eagraíocht bhallraíochta náisiúnta é an Cumann, atá lonnaithe anois ag Ollscoil Luimnigh, agus a bhfuil thart ar 500 cór páirteach ann.  I measc a ghníomhaíochtaí tá seirbhísí faisnéise, oideachais agus tacaíochta a thabhairt do chóir trína shuíomh gréasáin, trí sheimineáir, cúrsaí, Scoil Samhradh Bhliantúil sa Chórstiúrthóireacht, agus máistir-ranganna a reáchtáil.  Is é Cumann Náisiúnta na gCór máthair-eagraíocht Cór Ógra na hÉireann agus Cór Aireagail Óige na hÉireann atá nuabhunaithe
 
Ag labhairt di faoin Scéim sparánachtaí nua don Oiliúint Chórúil, dúirt Orlaith McBride, Stiúrthóir na Comhairle Ealaíon: "Tá pobal ceoil chórúil bríomhar sa tír seo agus baineann na mílte daoine ar fud na tíre tairbhe as bheith ag amhránaíocht agus ag léiriú ceol córúil. Tá sé mar aidhm leis an scéim aonuaire seo, tacaíocht a thabhairt maidir leis na riachtanais oiliúna arna n-aithint ag an gComhairle Ealaíon ina tuarascáil faoi bheartas córúil, Ag Ardú do Ghlóir . Tá áthas orm go bhfuilimid ag fógairt na scéime seo inniu agus go bhfuil an Chomhairle Ealaíon ag comhoibriú le Cumann Náisiúnta na gCór chun nasc a chruthú le líonra fairsing na gcór ar fud na tíre."

Dúirt Liz Powell, Príomhfheidhmeannach AOIC, "Tá an scéim sparánachtaí córúla tráthúil ag féachaint ar an bhfás thar cuimse in amhránaíocht chórúil in Éirinn.  Beidh cór, nó roinnt cór i gcomhar lena chéile, in ann iarratas a dhéanamh anois ar mhaoiniú chun chláir oiliúna agus oideachais a reáchtáil, a bheidh deartha go speisialta i gcomhair riachtanais a mball, pé áit a bhfuil siad lonnaithe in Éirinn."

 Le tuilleadh faisnéise a fháil faoin scéim seo agus sonraí iarratais/foirmeacha téigh i dteagmháil le: AOIC ag 061 234823 / aoic@ul.ie or www.aoic.ie

Le tuilleadh sonraí freisin faoi Sheachtain Náisiúnta Chórchantana 2011 féach ar  www.aoic.ie

Desert Rose, (ola ar chlár) - Colin Middleton, 1975, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
arrow bullet iconDesert Rose, (ola ar chlár) - Colin Middleton, 1975, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
Foilseacháin le déanaí
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)
07 Aibreán 2014: Annual report/An tuarascáil bhliantúil 2012 (PDF, 1.97 MB)