Nuacht

Téigh i dteagmháil le

Joe Stuart
Bainisteoir Cothaithe agus Comhordaithe na nEalaíon
Tel: 01 6180235

 

06 Márta 2012: Dámhachtainí Tionscadail na Comhairle Ealaíon - Clinicí faisnéise

Is é spriocdháta an chéad bhabhta eile de Dhámhachtainí Tionscadail na Comhairle Ealaíon ná Déardaoin, an 29 Márta, 2012 ag 5.30 i.n. Reáchtálfaidh an Chomhairle Ealaíon roinnt clinicí faisnéise roimh an spriocdháta sin chun comhairle agus faisnéis faoin bpróiseas iarratais a chur ar fáil.


23 Feabhra 2012: FÓGRAÍTEAR COIMISINÉIR AGUS COIMEÁDAÍ DO BIENNALE AILTIREACHTA NA VEINÉISE 2012

Tá ríméad ar Cultúr Éireann, i gcomhpháirt leis an gComhairle Ealaíon, a fhógairt gur ceapadh an fhoireann a dhéanfaidh ionadaíocht thar ceann na hÉireann ag an Biennale Ailtireachta sa Veinéis.


22 Feabhra 2012: Cuireann an Chomhairle Ealaíon fáilte roimh aistriú cuid de bhailiúchán ealaíne AIB chuig an Stát

Chuir an Chomhairle Ealaíon fáilte roimh an bhfógra inniu go bhfuil tríocha a naoi píosa de bhailiúchán suntasach AIB á n-aistriú go dtí an Stát.


03 Feabhra 2012: An Chomhairle Ealaíon/Clár Ceannaireachta Clore: Glaoch ar Iarratais le haghaidh Gearrchúrsaí

Mar chuid dá comhpháirtíocht leanúnach leis an gClár Ceannaireachta Clore, is mór leis an gComhairle Ealaíon a fhógairt go gcuirfidh sí sparánachtaí ar fáil le haghaidh suas le cúig áit ar Ghearrchúrsaí Ceannaireachta Clore in 2012.


02 Feabhra 2012: Cuireann an Chomhairle Ealaíon fáilte roimh an Uachtarán Ó hUigín chuig ócáid cheiliúrtha 60 bliain

Chuir an Chomhairle Ealaíon fáilte roimh Uachtarán na hÉireann, Mícheál D. Ó hUigín, chuig a hoifigí i gCearnóg Mhuirfean, Baile Átha Cliath, maidin inniu mar aoi oinigh ag ócáid chun ceiliúradh a dhéanamh ar seasca bliain na Comhairle.


25 Eanáir 2012: Cuireann an Chomhairle Ealaíon €740K breise ar fáil in 2012 le go mbeidh 33 eagraíocht ealaíon

Gheobhaidh lucht féachana ar fud na tíre deis in 2012 sult a bhaint as scoth na bhfoirmeacha ealaíne seo a leanas: an litríocht, na físealaíona, damhsa, scannán, téatar, ceol, na healaíona traidisiúnta, sráidealaíona agus sorcas, na healaíona rannpháirteachais agus gníomhaíocht a bheidh eagraithe go sonrach do dhaoine óga, nuair a gheobhaidh 33 eagraíocht ealaíon agus ealaíontóir aonair maoiniú ón gComhairle Ealaíon chun saothar a chruthaítear in Éirinn a thabhairt ar chamchuairt chuig ionaid ar fud na tíre.


16 Eanáir 2012: Cuireann an Chomhairle Ealaíon a brón in iúl ar bhás Pearse Hutchinson, file agus comhalta de chuid

Tá aiféala curtha in iúl ag an gComhairle Ealaíon ar chloisteáil dóibh faoi bhás Pearse Hutchinson, file agus comhalta de chuid Aosdána, a fuair bás Dé Sathairn, an 14 Eanáir 2012.


20 Nollaig 2011: Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon deiseanna nua le haghaidh Ceoldrámaíochta

Ghlac an Chomhairle Ealaíon le beartas nua le haghaidh ceoldrámaíochta ina leagtar amach an chaoi a bhfuil sé i gceist aici ceoldrámaíocht a chur chun cinn agus a fhorbairt in Éirinn.


16 Nollaig 2011: 66 féile bheaga ar fud na hÉireann ag fáil tacaíochta ón gComhairle Ealaíon in 2012

Tá maoiniú á thabhairt do 66 imeacht agus féile bheaga ón Daingean go Droichead Átha, ó Cheann Toirc go Cathair na Mart ag an gComhairle Ealaíon faoi bhabhta a haon de Scéim na bhFéilte Beaga 2012. Tá an clár maoinithe sainiúil seo dírithe go sonrach ar imeachtaí agus ar fhéilte atá bunaithe go háitiúil agus a bhfuil maoiniú suas le €20,000 á lorg ón gComhairle acu. Tá €401,650 san iomlán bronnta ar 66 féile agus imeacht ar fud na tíre as na 122 iarratas a fuarthas. Is ionann luach iomlán an mhaoinithe a bhí á lorg ag an 122 iarrthóir agus díreach faoi €1.5 milliún.


07 Nollaig 2011: Ráiteas ón gComhairle Ealaíon maidir lena leithdháileadh i gCáinaisnéis 2012

Ag labhairt di faoi leithdháileadh €63.1 milliún na Comhairle Ealaíon i gCáinaisnéis 2012, dúirt Pat Moylan, Cathaoirleach na Comhairle Ealaíon: "Mar gheall ar na deacrachtaí airgeadais atá os comhair an Rialtais agus na tíre i láthair na huaire, tá an Chomhairle Ealaíon buíoch as an obair atá déanta ag JimmyDeenihan TD, an tAire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, chun an ciorrú ar bhuiséad na Comhairle Ealaíon a íoslaghdú - agus an ciorrú teoranta do laghdú 3.2% ar leithdháileadh na bliana roimhe."


Desert Rose, (ola ar chlár) - Colin Middleton, 1975, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
arrow bullet iconDesert Rose, (ola ar chlár) - Colin Middleton, 1975, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
Foilseacháin le déanaí
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)
07 Aibreán 2014: Annual report/An tuarascáil bhliantúil 2012 (PDF, 1.97 MB)