01 Meitheamh 2011: Seolann an tAire Deenihan an t-ardán ardteicneolaíochta Culturefox i gcomhair imeachtaí cultúrtha na

Seolann an tAire Deenihan an t-ardán ardteicneolaíochta Culturefox i gcomhair imeachtaí cultúrtha na hÉireann
Déanfaidh apa soghluaiste na Comhairle Ealaíon an earnáil chruthaitheach a spreagadh agus níos mó turasóirí a mhealladh go hÉirinn
Inniu [Dé Céadaoin], mar chuid d'iarrachtaí an Rialtais chun an earnáil chruthaitheach a spreagadh agus níos mó turasóirí a mhealladh go hÉirinn, sheol an tAire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, Jimmy Deenihan TD, Culturefox, treoir nua cheannródaíoch d’imeachtaí cultúrtha na hÉireann, ar féidir í a íoslódáil mar apa fón póca nó a úsáid ar líne. 
Suíomh ilfhreastail i gcomhair na bhféilte, na dtaispeántas, na n-imeachtaí músaeim agus na n-imeachtaí ealaíon ar fad atá ar siúl i gceantar ar bith is ea an treoir.
D’fhorbair an Chomhairle Ealaíon Culturefox, atá ar fáil ar líne agus le híoslódáil in aisce ó inniu amach don iPhone, don Blackberry agus don Android, i gcomhar le Fáilte Éirinn. Tá sé maoinithe ag an Rialtas.
Is é an tionscnamh cumasaithe ardteicneolaíochta is déanaí d’earnáil ealaíon agus turasóireachta na hÉireann, earnáil a mbeidh ról lárnach aici maidir lenár dtéarnamh eacnamaíochta.
Úsáideann leagan appa Culturefox teicneolaíocht faisnéis suímh chun léarscáil a chur ar fáil láithreach ina léirítear an méid atá ar siúl in aice láimhe agus gach eolas a d’fhéadfadh a bheith uait faoi imeacht.
Ag labhairt dó ag an seoladh, rinne an tAire Deenihan cur síos ar Culturefox mar ‘thionscnamh spreagúil nua d’earnála ealaíon agus turasóireachta na hÉireann'.
'Tá áthas ar an Rialtas tacaíocht a thabhairt do Culturefox, tionscnamh ina dtugtar le chéile an teicneolaíocht agus na healaíona chun fuinneog nua ar an saol cultúrtha a chruthú do dhaoine aonair, do theaghlaigh, do mhuintir na háite agus do chuairteoirí.
Gné nua thábhachtach ardteicneolaíochta a chuireann le pobal bríomhar cumasach ealaíon na hÉireann is ea Culturefox. Tá ról tábhachtach aige maidir le fás eacnamaíoch inbhuanaithe agus ár gcáil dhomhanda a athbhunú.
'Ba mhaith liom an Chomhairle Ealaíon, go háirithe, a mholadh as ucht an tionscadal a fhorbairt,' a dúirt an tAire Deenihan.
Le seachtainí beaga anuas, scríobh an Chomhairle Ealaíon chuig eagraíochtaí a fhaigheann maoiniú uaithi, ag díriú a n-aird ar Culturefox, agus tá os cionn 500 ionad agus 1,000 féile agus imeacht uaslódáilte chuig an ardán cheana féin. 
Dúirt an tAire Iompair, Turasóireachta agus Spóirt, Leo Varadkar TD, go mbeadh Culturefox an-úsáideach le haghaidh earnáil turasóireachta na hÉireann, earnáil atá ag fás faoi láthair. 
‘Is fiú níos mó ná €2 bhilliún an turasóireacht chultúrtha i gcaiteachas díreach gach uile bhliain.  
Trí chuairteanna na Banríona Eilís II agus an Uachtaráin Barack Obama le déanaí, cuireadh ár gcultúr, ár n-oidhreacht agus ár gcuid ealaíon i láthair lucht féachana domhanda.
'Tagann an chuid is mó de na cuairteoirí ar Éirinn chun blaiseadh d’ár gcultúr.
‘Is bealach simplí agus éifeachtach é Culturefox chun an fhaisnéis seo a sholáthar do chuairteoirí agus iad ag taisteal thart timpeall,’ a dúirt an tAire Varadkar.
Oibríonn Culturefox ar fud an domhain, mar sin is cuma cén áit a chasann an t-úsáideoir air a f(h)ón póca beidh sé nó sí in ann teacht ar fhaisnéis faoi imeachtaí cultúrtha na hÉireann.
Dúirt Cathaoirleach na Comhairle Ealaíon, Pat Moylan, go raibh freagairt phobal na n-ealaíon ar Culturefox an-dearfach, agus dúirt sí go gcuirfeadh Culturefox ar chumas na mílte ealaíontóirí agus grúpaí cultúir ar fud na tíre a gcuid n-imeachtaí a chur ar taispeáint ar ardán comhtháite amháin. 
Tá pobal na n-ealaíon in Éirinn bríomhar agus cumasach, agus is pobal é a bhfuil ról tábhachtach aige maidir lenár dtéarnamh eacnamaíoch agus lenár gcáil dhomhanda.
‘Is é Culturefox an chéim is déanaí de chuid na Comhairle Ealaíon maidir le droichead a thógáil idir saoránaigh agus an earnáil chruthaitheach. Soláthraítear leis creat tacaíochta agus lárphointe d’ár bpobal ealaíne chun a gcuid saothar a fhorbairt agus a chur os comhair an phobail, chun caighdeán na beatha a fheabhsú agus poist a chruthú.
‘Ina raibh le rá aige i Muine Gall, Co. Uíbh Fhailí, an mhí seo caite, rinne an tUachtarán Obama cur síos ar na healaíona mar chuid lárnach dár bhféiniúlacht chultúrtha thar lear.
‘Trí smaoineamh úrnua a spreagadh agus nuálaíocht a ghríosú sa gheilleagar níos leithne, tá ról tábhachtach ag na healaíona maidir le feachtas beartais an Rialtais chun Éire a chur chun cinn mar mhol nuálaíochta na hEorpa agus chun breis infheistíochta dírí eachtraí a mhealladh,’ a dúirt an tUasal Moylan.Desert Rose, (ola ar chlár) - Colin Middleton, 1975, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
arrow bullet iconDesert Rose, (ola ar chlár) - Colin Middleton, 1975, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
Foilseacháin le déanaí
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)
07 Aibreán 2014: Annual report/An tuarascáil bhliantúil 2012 (PDF, 1.97 MB)