21 Meitheamh 2011: Deis uathúil ag Éirinn dar le Cathaoirleach na Comhairle Ealaíon

"Tá Baile Átha Cliath ar cheann de thrí chathair ar fud an domhain a cuireadh ar an ngearrliosta do Phríomhchathair Deartha an Domhain 2014. Tréaslaím leis na ceithre údarás áitiúil as an oiread sin clú agus cáil a tharraingt ar Bhaile Átha Cliath don ainmniúchán iomráiteach seo, nach mbronntar ach gach dhá bhliain ar chathair amháin ar fud an domhain," a dúirt an tUasal Moylan.  "Thabharfadh an t-ainmniúchán deis iontach do Bhaile Átha Cliath agus d’Éirinn íomhá a chruthú mar thír nuálach agus chruthaitheach."

"Ba chóir go bhfeicfeadh Farmleigh 2 deis cosúil leis seo mar cheann is féidir a úsáid chun Éire a chur ar an léarscáil arís agus  ár gclú idirnáisiúnta a fháil ar ais. Ba chóir go bhféachfadh Farmleigh 2 go sonrach ar conas a d’fhéadfadh Éire seasamh amach ó thíortha eile an domhain mar thír a bhfuil an geilleagar is nuálaí ar domhan inti. Tá deiseanna den scoth ag Éirinn cheana féin sa réimse seo toisc chomh maith is a chruthaíonn sí sna healaíona agus i gcúrsaí cultúir, bogearraí, spóirt agus in earnálacha eile. Caithfidh Éire féachaint leis an smaoineamh gurb í an tír seo an mol domhanda don nuálaíocht a neartú tuilleadh mar bhealach a rachaidh chun leasa gach duine ar bhonn sóisialta, cultúrtha agus eacnamaíoch."

Cuireann an iarracht atá ar siúl ag Baile Átha Cliath an t-ainmniúchán a bhaint amach dearthóirí Éireannacha ar na súile dúinn sa bhaile agus thar lear; agus iad ag obair thar dhisciplíní deartha bunaithe idir tháirgí, faisean, ailtireacht agus dearadh grafach agus beochana, scannáin, cluichí agus dearadh idirghníomhach.

Desert Rose, (ola ar chlár) - Colin Middleton, 1975, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
arrow bullet iconDesert Rose, (ola ar chlár) - Colin Middleton, 1975, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
Foilseacháin le déanaí
22 Aibreán 2014: Title (GA) (PDF, )
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)