17 Meitheamh 2011: An Scéim Rannpháirtíochta san Ailtireacht

Ba mhaith leis an gComhairle Ealaíon agus leis an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta Scéim Rannpháirtíochta san Ailtireacht 2011 a fhógairt, agus é de chuspóir acu tacú le tionscadail bhríomhara nua a spreagfaidh an pobal a bheith rannpháirteach san ailtireacht.Is é an spriocdháta le haghaidh iarratas an Déardaoin 21 Iúil, 2011 agus ní foláir nó go mbeadh tionscadail ar siúl roimh an 31 Márta 2012.

Dúirt Clare Doyle, Ceann na hAiltireachta ag an gComhairle Ealaíon: 'Tá áthas orainn an dara bliain den scéim mhaoinithe seo a fhógairt i gcomhpháirt leis an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta faoi chlár feidhmiúcháin Bheartas an Rialtais um an Ailtireacht. Trí thiomantas na Roinne don scéim seo, deimhnítear an méid a baineadh amach anuraidh, agus léirítear an tuiscint i ndáiríre ar an tábhacht a bhaineann le rannpháirtíocht an phobail sa timpeallacht thógtha.’

Dúirt Martin Colreavy, Príomh-Chomhairleoir Ailtireachta / Comhairleoir an Rialtais i leith Beartas Ailtireachta, An Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta: "Bíonn tionchar nach beag ag caighdeán ár dtimpeallachta tógtha ar cháilíocht ár saolta laethúla agus tá an tuiscint seo ar cheann de na príomhghníomhaithe lena spreagtar dearadh agus athghiniúint leanúnach ár dtimpeallachta tógtha. Tríd an gcomhoibriú seo leis an gComhairle Ealaíon, tá clár Bheartas an Rialtais i leith na hAiltireachta thar a bheith sásta tacú leis an deis ar leith seo chun feasacht agus tuiscint a chur chun cinn ar an méid a chuireann an dea-dhearadh leis an saol laethúil agus le leas na sochaí ina hiomláine, agus táthar ag súil go gcuirfidh torthaí cuimsitheacha thionscnamh na chéad bliana le tuiscint níos fearr i gcomhair chlár na bliana seo."


Forbraíodh an Scéim in 2010 mar thionscnamh comhpháirtíochta mar fhreagairt ar Bheartas an Rialtais i leith na hAiltireachta 2009 - 2015 Towards a Sustainable Future: Ag Seachadadh na Cáilíochta sa Timpeallacht Thógtha agus ar thaighde na Comhairle Ealaíon ar Rannpháirtíocht Phoiblí san Ailtireacht (2009).
Fuair an Chomhairle Ealaíon 40 iarratas san iomlán ar an Scéim Rannpháirtíochta san Ailtireacht 2011 agus tá sí tar éis 7 ndámhachtain san iomlán a thairiscint ina leith.

FaighteoirBronnta
Camphill Callan€20,000
Kelly Fitzgerald€8,630
Kinsale Arts Week€20,000
Marianne O'Kane Boal€9,285
Offaly County Council€20,000
Ríonach Ní Néill€20,000
Waterford festival of Architecture€2,000
Desert Rose, (ola ar chlár) - Colin Middleton, 1975, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
arrow bullet iconDesert Rose, (ola ar chlár) - Colin Middleton, 1975, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
Foilseacháin le déanaí
22 Aibreán 2014: Title (GA) (PDF, )
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)