04 Aibreán 2011: Comhairleoirí Ealaíon á lorg ag an Stiúrthóir

Is í an Chomhairle Ealaíon an ghníomhaireacht rialtais Éireannach atá freagrach as forbairt agus cur chun cinn na n-ealaíon.

Oibríonn an Chomhairle i gcomhpháirt le healaíontóirí, eagraíochtaí ealaíne, lucht déanta beartas agus páirtithe eile chun áit lárnach a chruthú do na healaíona i saol na hÉireann. Ag tuairisciú do Chathaoirleach na Comhairle Ealaíon, is é/í an Stiúrthóir an Príomhfheidhmeannach agus tá sé/sí freagrach as ceannaireacht agus bainistiú na heagraíochta araon; straitéisí nua a mholadh agus tacaíocht a fháil dóibh, chomh maith lena misean a chur i gcrích, a rialaíonn meascán de riachtanais reachtúla, beartas Rialtais agus Comhairle.

Spriocdháta d'Iarratais: 29 Aibreán 2011

Tuilleadh faisnéise

Desert Rose, (ola ar chlár) - Colin Middleton, 1975, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
arrow bullet iconDesert Rose, (ola ar chlár) - Colin Middleton, 1975, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
Foilseacháin le déanaí
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)
07 Aibreán 2014: Annual report/An tuarascáil bhliantúil 2012 (PDF, 1.97 MB)