15 Márta 2011: Spriocdháta do Scéim Ensembles na nÓg 2011

Is é an spriocdháta do Scéim Ensembles na nÓg 2011 ná an 29 Aibreán 2011 ag 5:30 i.n.

Is é príomhchuspóir na dámhachtana seo ná tacaíocht a thabhairt do ghrúpaí daoine óga idir 12 agus 23 bliana d’aois chun saothar uaillmhianach úrnua a chruthú le chéile i bhfoirm ealaíne ar bith (m.sh. sorcas, damhsa, na meáin dhigiteacha, scannán, ceol, téatar, litríocht, na físealaíona nó meascán ar bith díobh sin).  Ní mór go mbeadh grúpaí/ensembles comhdhéanta de thriúr ball nó níos mó. 

Is í an dámhachtain is airde atá ar fáil ná €10,000.

Tuilleadh faisnéise

  • Le tuilleadh faisnéise a fháil faoin scéim seo agus conas iarratas a dhéanamh cliceáil anseo.
Desert Rose, (ola ar chlár) - Colin Middleton, 1975, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
arrow bullet iconDesert Rose, (ola ar chlár) - Colin Middleton, 1975, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
Foilseacháin le déanaí
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)
07 Aibreán 2014: Annual report/An tuarascáil bhliantúil 2012 (PDF, 1.97 MB)