14 Meán Fómhair 2011: Splanc! 2011

Fáilteoidh TG4 agus an Chomhairle Ealaíon roimh iarratais don 7ú séasúr den togra nuálaíoch seo faoina maoinítear cláracha cruthaitheacha faisnéise teilifíse a léiríonn saol na n-ealaíon agus cruthú na n-ealaíon in Éirinn.

Tá mar aidhm le scéim na bliana seo tacú le roinnt cláracha faisnéise ar raon cineálacha ealaíon a thabharfaidh léargas agus tuiscint ar chruthú na healaíne in Éirinn sa lá atá inniu ann.

Níl aon chineál ealaíne taobh amuigh de scóip na scéime seo agus tabharfar tús áite do chláracha faisnéise ina bhfuil físiúlacht ar leith, paisean agus cur chuige ceannródaíoch.

Cuirfear fáilte faoi leith roimh na réimsí ealaíne se oar leanas nach raibh chun tosaí i scannáin Splanc! go dtí seo: ailtireacht, sorcas, damhsa, ceol, ealíon sráide, amharclann, na healaíona traidisiúnta agus na healaíona físiúla. 

Ní ghlacfar le moltaí a bheadh níos oiriúnaí don chlár seachtainiúil ealaíne Imeall a chraolann TG4.

Tá ciste €120,000 san iomlán ar fáil. Tig le tograí a fhaigheann maoiniú ón scéim seo dul sa tóir ar thacaíocht airgid ó eagrais eile maoinithe freisin más mian leo.

Breithneofar smaointe do chláracha aonair nó do shraith. Is fearr linn cláracha leath-uaire ach ghlacfaí le saothar níos faide i gcás eisceachtúil. Measfaidh ionadaithe ón Chomhairle Ealaíon agus TG4 na hiarratais.

Is é TG4 a riarfaidh coimisiúnú na gclár, a bheidh de réir Téarmaí Trádála TG4.

Molann TG4 agus An Chomhairle Ealaíon oibrithe scannán a oibríonn trí mheán na Gaeilge.

 • Fad na Sraithe: 2 x 50’ nó 4 x 25'
 • Buiséad Léiriúcháin: €120,000
 • Formáid: Craoltar 16:9 le fotheidil Bhéarla
 • Formáid teanga: Gaeilge nó dátheangach, Gaeilge agus Béarla

Spriocdháta

Seoltar iarratais chuig TG4, Baile na hAbhann, Co. na Gaillimhe.
Dé hAoine, 11 Samhain 2011 ar 1 i.n. an spriocdháta.

Is gá go mbeadh na nithe seo a leanas istigh leis an iarratas:

 • Foirm choimisiúnaithe Splanc!;
 • Cóiriú cuimsitheach cláir/sraithe;
 • Nótaí ar chur chuige físiúil;
 • Buiséad léiriúcháin mionsonraithe agus achoimre ar bhuiséad (beidh costas ar ghlanadh cóipcirt ceoil agus ábhair eile, ábhar seacadadh agus margaíochta san áireamh);
 • C.V do bhaill foirne a bhéas ag plé le eilimintí ealaíona an togra - an stiúrthóir, an léiritheoir, an scríbhneoir, an t-eagarthóir;
 • Cruthúnas ar úinéireacht ar an ábhar le dul i mbun léirithe.  Cóip de chomhaontaithe atá déanta le scríbhneoirí agus eile más gá;
 • Cruthúnas ó phríomh-pháirtithe an togra go bhfuil siad aontaithe tabhairt faoin togra seo;
 • Trí shampla de shaothar an stiúrthóra;
 • Aon ábhar tacaíochta eile.

Caithfidh iarrthóirí a roghnófar don ghearrliosta a bheith arfáil d'agallaimh i mí na Samhna 2011.

Is é TG4 a choimisiúnóidh an tsraith agus beidh téarmaí caighdeánacha trádála TG4 i bhfeidhm don chomhaontú léiriúcháin.

Beifear ag súil go mbeidh na tograí críochnaithe agus ar fáil le craoladh san am ard-fhéachana i gclársceideal TG4 i  bhFómhar 2012.

Desert Rose, (ola ar chlár) - Colin Middleton, 1975, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
arrow bullet iconDesert Rose, (ola ar chlár) - Colin Middleton, 1975, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
Foilseacháin le déanaí
22 Aibreán 2014: Title (GA) (PDF, )
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)