Nuacht

Téigh i dteagmháil le

Joe Stuart
Bainisteoir Cothaithe agus Comhordaithe na nEalaíon
Tel: 01 6180235

 

07 Nollaig 2011: Ráiteas ón gComhairle Ealaíon maidir lena leithdháileadh i gCáinaisnéis 2012

Ag labhairt di faoi leithdháileadh €63.1 milliún na Comhairle Ealaíon i gCáinaisnéis 2012, dúirt Pat Moylan, Cathaoirleach na Comhairle Ealaíon: "Mar gheall ar na deacrachtaí airgeadais atá os comhair an Rialtais agus na tíre i láthair na huaire, tá an Chomhairle Ealaíon buíoch as an obair atá déanta ag JimmyDeenihan TD, an tAire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, chun an ciorrú ar bhuiséad na Comhairle Ealaíon a íoslaghdú - agus an ciorrú teoranta do laghdú 3.2% ar leithdháileadh na bliana roimhe."


16 Mí na Samhna 2011: Spreagann na healaíona a lán fostaíochta go fóill

I dtuarascáil ar thionchar geilleagrach na n-ealaíon in Éirinn, a sheol Jimmy Deenihan, TD, an tAire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, maidin inniu (an 16 Samhain 2011), léirítear go soláthraítear fostaíocht shuntasach, idir dhíreach agus indíreach, de bharr na n-ealaíon, agus go dtacaíonn maoiniú bliantúil na Comhairle Ealaíon ón Státchiste le breis is 2,600 post.


16 Mí na Samhna 2011: Tréaslaíonn an Chomhairle Ealaíon le Kevin Barry

Déanann an Chomhairle Ealaíon comhghairdeas ó chroí le Kevin Barry ar chloisteáil an scéala go bhfuil a ainm ar an ngearrliosta i gcomhair Ghradam Chéad Úrscéil Costa 2011.


09 Mí na Samhna 2011: Meabhrúchán ón gComhairle Ealaíon faoi spriocdhátaí le haghaidh iarratais a chur isteach faoi na trí

Tá an Chomhairle Ealaíon ag cur i gcuimhne d’eagraíochtaí ealaíon faoin spriocdháta le haghaidh iarratais a chur isteach faoi na trí phríomhchlár deontais dá cuid: Eagraíochtaí a Mhaoinítear go Rialta, Deontais le haghaidh Clár Bliantúil agus Maoiniú Bliantúil. Cuireadh tús leis an tréimhse inar féidir iarratais a chur isteach Dé Luain an 24 Deireadh Fómhair.


01 Mí na Samhna 2011: Cuireann an Chomhairle Ealaíon a brón in iúl ar bhás William McKeown, comhalta d’Aosdána

Tá a brón curtha in iúl ag an gComhairle Ealaíon ar chloisteáil faoi bhás William McKeown, ball d’Aosdána, a d’éag Dé Máirt 25 Deireadh Fómhair 2011.


13 Deireadh Fómhair 2011: Seolann an tAire Deenihan Scéalta ó Chartlann na Comhairle Ealaíon

D’fhoilsigh an Chomhairle ar líne inniu (13 Deireadh Fómhair) scéalta faoi obair a rinneadh le linn luathbhlianta na Comhairle Ealaíon. Seoladh na scéalta ag imeacht a raibh Jimmy Deenihan TD, tAire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta i láthair ann. Is tionscnamh é suíomh Gréasáin nua na Comhairle le scéalta ón gcartlann lena ndéantar comóradh 60 bliain na Comhairle Ealaíon a cheiliúradh. Bunaíodh an Chomhairle an 4 Nollaig 1951 faoin Acht Ealaíon, 1951.


12 Deireadh Fómhair 2011: Fógraíodh scéim sparánachtaí na Comhairle Ealaíon don oiliúint chórúil

Deiseanna oiliúna spreagúla don 25,000 daoine a mheastar a bhíonn páirteach i gcóir gach seachtain in Éirinn.


11 Deireadh Fómhair 2011: Seolann an Chomhairle Ealaíon agus RTÉ an dlúthdhiosca John Kinsella: Orchestral Works

Mar chuid de thionscnamh closfhoilsitheoireachta chun tacú le saothar cumadóirí Éireannacha agus a gcuid saothair a chur chun cinn, sheol an Chomhairle Ealaíon agus RTÉ inniu (11 Deireadh Fómhair) CD de shaothar cheolfhoirneach John Kinsella, cumadóir a rugadh i mBaile Átha Cliath agus ar ball d’Aosdána é, á sheinm ag Ceolfhoireann Shiansach Náisiúnta RTÉ. Tá an CD maoinithe ag RTÉ agus ag an gComhairle Ealaíon agus is cuid den tsraith Composers of Ireland é.


22 Meán Fómhair 2011: Oíche Cultúr 23 Meán Fómhair 2011

Beidh an Chomhairle Ealaíon ar oscailt ón 5 i.n. go dtí an 9 i.n. chun rogha saothair ónár mbailiúchán a thaispeáint.


14 Meán Fómhair 2011: Splanc! 2011

Fáilteoidh TG4 agus An Chomhairle Ealaíon roimh iarratais don 7ú séasúr den togra nuálaíoch seo faoina maoinítear cláracha cruthaitheacha faisnéise teilifíse a léiríonn saol na n-ealaíon agus cruthú na n-ealaíon in Éirinn.


Desert Rose, (ola ar chlár) - Colin Middleton, 1975, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
arrow bullet iconDesert Rose, (ola ar chlár) - Colin Middleton, 1975, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
Foilseacháin le déanaí
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)
07 Aibreán 2014: Annual report/An tuarascáil bhliantúil 2012 (PDF, 1.97 MB)