04 Aibreán 2011: Déanann an Chomhairle Ealaíon comhghairdeas le cúigear comhalta nua de chuid Aosdána

Tá an Chomhairle Ealaíon tar éis comhghairdeas a sheoladh chuig an gcúigear ealaíontóirí a toghadh inniu mar chomhaltaí de chuid Aosdána, an mheitheal ealaíontóirí cruthaitheacha in Éirinn. Toghadh John Arden, Joseph O’Connor, John Tuomey, Corban Walker agus Daphne Wright mar chomhaltaí ag Tionól Ginearálta Aosdána i gColáiste Ríoga na Máinlianna.
 
Bhunaigh an Chomhairle Ealaíon Aosdána in 1981 chun ómós a thabhairt d'ealaíontóirí ar chuidigh agus ar chuir a saothar go suaithinseach leis na healaíona in Éirinn, agus chun na comhaltaí a spreagadh agus cabhrú leo chun iomlán a ndúthrachta a chaitheamh leis an ealaín a roghnaíonn siad. Is le hainmniúchán comhghleacaithe agus le toghchán a cheaptar comhaltaí nua na heagraíochta. Ní féidir níos mó ná 250 ealaíontóir beo a bheith ann ag am ar bith agus ní mór corpas saothair suaitheanta a bheith cruthaithe acu. Ní mór do chomhaltaí na heagraíochta a bheith ina gcónaí in Éirinn ar feadh cúig bliana, sin nó gur rugadh in Éirinn iad. D’fhéadfadh comhaltaí Aosdána atá ina gcónaí in Éirinn a bheith incháilithe, faoi réir ag tairseach ioncaim, le 'cnuas' a fháil ón gComhairle Ealaíon. Is blianacht cúig bliana í seo a ceapadh chun cur ar a gcumas díriú go lánaimseartha ar a gcuid ealaíne.

Desert Rose, (ola ar chlár) - Colin Middleton, 1975, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
arrow bullet iconDesert Rose, (ola ar chlár) - Colin Middleton, 1975, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
Foilseacháin le déanaí
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)
07 Aibreán 2014: Annual report/An tuarascáil bhliantúil 2012 (PDF, 1.97 MB)