23 Bealtaine 2011: Cathaoirleach Na Comhairle Ealaíon Chun Bualadh Leis An IDA Agus Fiontraíocht Éireann Chun Díriu Ar

Tá scríofa ag Cathaoirleach na Comhairle Ealaíon, An tUasal Pat Moylan, chuig Cathaoirligh IDA Éireann, Fiontraíocht Éireann, Coimisiún Forbartha an Iarthair, Forbairt Shionainne agus Údarás na Gaeltachta chun sraith cruinnithe a mholadh d’fhonn díriú ar fhostaíocht a mhéadú tríd an méid atá bainte amach in Éirinn i réimse na cruthaitheachta agus na nuálaíochta.
Ag labhairt di inniu dúirt an tUasal Moylan go gcaithfidh Éire cáil a tharraingt uirthi féin ar fud an domhain mar an geilleagar is cruthaithí agus is nuálaí ar domhan agus leas a bhaint as sin mar chárta nua gnó na hÉireann as seo amach.  "Táimid ag súil go gcuirfear an teachtaireacht sin in iúl ar fud an domhain mhóir le cuairt na Banríona, cuairt Uachtarán Obama agus Farmleigh 2 ionas go mbeidh an cháil orainn as seo amach mar an tír is cruthaithí agus is nuálaí ar domhan seachas mar thír ina raibh droch-bhaincéireacht ar siúl inti," a deir an tUasal Moylan.  
"Dar le Príomhfheidhmeannaigh na gcomhlachtaí ilnáisiúnta móra mar Google, Microsoft agus Intel tá tionchar suntasach ag cultúr cruthaitheachta na n-ealaíon in Éirinn agus an cumas atá ionainn ‘smaoineamh ar bhealaí nua’ ar an bhfonn a bhíonn ar a gcuid oibríochtaí triall ar Éirinn. Cabhraíonn na healaíona chun infheistíocht ardteicneolaíochta agus jabanna a mhealladh anseo agus iad a choinneáil.  Tá meas orainn go hidirnáisiúnta cheana féin agus tá cáil orainn as a bhfuil bainte amach againn i réimsí na n-ealaíon agus an chultúir le fada an lá.  Caithfimid díriú air sin agus féachaint ar conas is féidir linn úsáid a bhaint as an reachtaíocht shainiúil atá againn anseo cosúil leis an gcaoi a chaitear ar bhonn cánach le healaíontóirí agus bunú Aosdána chun a chur in iúl don saol mór go bhfuil mol in Éirinn le haghaidh na smaointeoireachta cruthaithí agus nuálaíche."
"Is féidir leis na healaíona jabanna agus infheistíocht a spreagadh in Éirinn.  Agus muid ag athrú go dtí ardán eacnamaíochta atá níos eolasbhunaithe agus níos dírithe ar sheirbhísí, tá Éire ábalta a bheith chun tosaigh i gcúrsaí nuálaíochta mar gheall ar a hoidhreacht ealaíon agus chultúrtha," a dúirt Cathaoirleach na Comhairle Ealaíon.
"Sa chomhchruinniú seo atá á mholadh agam tabharfar le chéile roinnt de ghníomhaireachtaí an Stáit le féachaint conas a fhéadfaimis ar fad oibriú le chéile chun fostaíocht a choinneáil agus a mhéadú ar mhaithe lenár ndaoine óga.  Tá an Chomhairle Ealaíon ar a dícheall chun infheistíocht agus jabanna a mhealladh anseo. Mar shampla, tairgimid ‘iniúchadh ar na healaíona’ d’aon chuid den tír chun aon phits infheistíochta a neartú.  Má éiríonn linn caidrimh níos daingne a chruthú idir na healaíona agus an tionscal, táimid ag súil go mbeimid in ann na hionaid agus na foirgnimh atá folamh sa tír seo a líonadh suas leis na tionscail nuálaíochta nua cosúil leo sin atá ag tarlú sna hearnálacha cluichí agus siamsaíochta."
"Cuireann na healaíona leis an ngeilleagar trí chéile, cruthaítear na mílte jabanna leo agus saothraítear ioncam mór, i bhfad níos mó ioncaim ná mar a fhaigheann an earnáil féin.  Tá na healaíona ar cheann de na hearnálacha is táirgiúla agus is nuálaí inár ngeilleagar agus nuair a éiríonn go maith lenár n-ealaíontóirí thar lear, tarraingítear aird ar Éirinn mar cheann scríbe turasóireachta agus sin poiblíocht nach féidir praghas a chur air. Gach uair a bhíonn trácht ar ár scríbhneoirí, aisteoirí, stiúrthóirí, ceoltóirí sna meáin, tagann níos mó turasóirí go hÉirinn, rud a thugann níos mó jabanna slán san earnáil fáilteachais ar fud na hÉireann ar fad"

Desert Rose, (ola ar chlár) - Colin Middleton, 1975, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
arrow bullet iconDesert Rose, (ola ar chlár) - Colin Middleton, 1975, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
Foilseacháin le déanaí
22 Aibreán 2014: Title (GA) (PDF, )
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)