28 Iúil 2011: Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon Scéim Spás Oibre na bhFísealaíontóirí 2012

Cuireann Ealaíontóirí Radharcacha Éire, thar ceann na Comhairle Ealaíon, fáilte roimh iarratais ar dheontas suas le €30,000 ar a mhéid i dtreo chostais reatha spásanna oibre físealaíontóirí. I gcomhréir le doiciméad beartais na Comhairle Ealaíon ‘Spásanna Oibre Físealaíontóirí in Éirinn - Cur Chuige Nua’, tá sé mar aidhm ag an scéim seo cabhrú le spásanna oibre ealaíontóirí ar fud na tíre chun an timpeallacht is fearr agus is féidir a sholáthar d’fhísealaíontóirí atá i mbun oibre agus, nuair is indéanta, leibhéal fóirdheontais a chumasú d’fhísealaíontóirí cónaitheacha.
Dámhfar deontas de suas le €30,000 faoin scéim i dtreo costais reatha amhail solas, teas, cíos, cláir forbartha ealaíontóirí, costais riaracháin agus/nó costais oiriúnacha eile (ní féidir iarratas a dhéanamh ar chostais chaipitil faoin scéim seo). Déanfar an maoiniú seo a thairiscint ar bhonn aonuaire don bhliain 2012. Tá ciste foriomlán de €230,000 ar fáil.
Conas iarratas a dhéanamh
Déanann Ealaíontóirí Radharcacha Éire an scéim a riar ar son na Comhairle Ealaíon. Le haghaidh tuilleadh faisnéise, téigh i dteagmháil le:
Ealaíontóirí Radharcacha Éire
Suíomh Gréasáin: http://visualartists.ie/
Ríomhphost: acworkspaces2012@visualartists.ie
Teileafón: +353 (0)1 672 9488
 
Ba cheart iarratais a sheoladh i gcruachóip agus i bhfoirm leictreonach (i bhfoirm Word) chuig:
Scéim Spás Oibre na bhFísealaíontóirí 2012
Ealaíontóirí Radharcacha Éire
Central Hotel Chambers
Cúirt an Dáma
Baile Átha Cliath 2
acworkspaces2012@visualartists.ie
 
Íoslódáil treoirlínte agus an fhoirm iarratais
. Treoirlínte maidir le Scéim Spás Oibre na bhFísealaíontóirí 2012
. Foirm iarratais do Scéim Spás Oibre na bhFísealaíontóirí 2012
Spriocdháta
Is é 5.30 i.n. an Déardaoin 15ú Meán Fómhair 2011 an spriocdháta do Scéim Spás Oibre na bhFísealaíontóirí 2012.
Tabhair faoi deara go measfar nach bhfuil iarratais dhéanacha nó neamhiomlána incháilithe.

Desert Rose, (ola ar chlár) - Colin Middleton, 1975, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
arrow bullet iconDesert Rose, (ola ar chlár) - Colin Middleton, 1975, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
Foilseacháin le déanaí
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)
07 Aibreán 2014: Annual report/An tuarascáil bhliantúil 2012 (PDF, 1.97 MB)