14 Aibreán 2011: Glaoch ar iarratais: Céim chun Tosaigh: Tionscadal Rince - tionscnamh nua do chéimithe damhsa

D’fhógair an Chomhairle Ealaíon, Ollscoil Luimnigh agus Damhsa Éireann seoladh tionscnaimh nua a bhfuil sé d’aidhm aige nasc a chruthú idir oideachas damhsa agus cleachtas gairmiúil damhsa in Éirinn.  

Freagra díreach is ea an tionscnamh seo ar na tosaíochtaí beartais a d’aithin an Chomhairle Ealaíon ina doiciméad An Integrated Dance Strategy 2010 -2012 agus ceapadh é de thoradh próisis fhorleathain comhairliúcháin a reáchtáil an Chomhairle Ealaíon agus Ollscoil Luimnigh in 2010. 

Is é príomhchuspóir an chláir seo ná deiseanna a fheabhsú i gcomhair dhamhsóirí na hÉireann a bhfuil tallann acu agus a bhfuil orthu taisteal thar lear gach bliain chun tuilleadh staidéir a dhéanamh.  Chomh maith leis sin ceapann sé bealaí ina bhféadfadh na damhsóirí sin idirghníomhú a dhéanamh le pobal damhsa comhaimseartha gairmiúil na hÉireann agus athnascadh leis an bpobal sin.

Cuirfear an tionscnamh nua seo ar siúl mar chlár píolótach in 2011 ón 4 Iúil go dtí an 14 Lúnasa agus tabharfar deis do sheisear damhsóirí óga a bhfuil a gcuid oiliúna gairmiúla críochnaithe acu dul ag obair faoi stiúir córagrafaithe agus múinteoirí aitheanta a bheidh mar aíonna ann chun clár saothar gearr a chruthú. Cuirfear na saothair sin i láthair ag Dámh Chruinne Éireann Rince agus Ceol (IWAMD) ag Ollscoil Luimnigh agus ag DanceHouse, Baile Átha Cliath i rith dheireadh seachtaine deireanach an tionscadail.

Beidh na damhsóirí ag cur fúthu in Ollscoil Luimnigh i gcaitheamh an tionscadail agus bainfidh siad leas as stiúideonna úrscothacha nua IWAMD. Cuirfear cóiríocht ar fáil agus bronnfar airgead oinigh ar na rannpháirtithe de bharr páirt a ghlacadh sa tionscadal. Is trí Dhamhsa Éireann a dhéanfar iarratais chun páirt a ghlacadh sa tionscadal.

Is é an spriocdháta don tionscnamh seo na Dé hAoine, an 6 Bealtaine ag 5 i.n.

Tuilleadh faisnéise

Desert Rose, (ola ar chlár) - Colin Middleton, 1975, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
arrow bullet iconDesert Rose, (ola ar chlár) - Colin Middleton, 1975, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
Foilseacháin le déanaí
22 Aibreán 2014: Title (GA) (PDF, )
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)