13 Meán Fómhair 2010: Iarratais ar an scéim Reel Art 2010 á lorg ag an gComhairle Ealaíon

Seoladh Reel Art in 2008 agus é deartha chun deis uathúil a chur ar fáil do lucht scannán cláir faisnéise chruthaitheacha, shamhlaíocha agus thurgnamhacha a dhéanamh ar théama ealaíne. Beidh an scéim Reel Art á feidhmiú i gcomhar le Filmbase agus le Féile Scannán Idirnáisiúnta Bhaile Átha Cliath Jameson, agus cuirfidh sí tacaíocht ar fáil do thrí scannán le deontas idir €70-€80,000 in aghaidh an tionscadail. Léireofar scannáin Reel Art den chéad uair ag Féile Scannán Idirnáisiúnta Bhaile Átha Cliath Jameson i bhFeabhra 2012. Is é an spriocdháta le haghaidh iarratas ná Dé Luain 18 Deireadh Fómhair ag 17:00.

Is é cuspóir na Comhairle Ealaíon agus an scéim Reel Art á tairiscint aici ná tacú le lucht scannán scannáin faisnéise ealaíne a dhéanamh nach ndéanfaí murach an scéim. Is é príomhaidhm na scéime cur leis, seachas aithris a dhéanamh ar, an maoiniú do chláir faisnéise agus na cláir mhaoinithe eile atá á dtairiscint ag an gComhairle Ealaíon, ag craoltóirí agus ag gníomhaireachtaí maoinithe eile in Éirinn. Ba cheart tionscadail Reel Art a chruthú le léiriú i dtéatair ag féilte scannán agus i suíomhanna cineama sainealaíne. Ní bhreithneofar ach tograí maidir le cóirithe úrnua, samhlaíocha ar ábhair ealaíne, ina ndírítear ar aeistéitic, agus tabharfar tosaíocht do thograí ina luaitear cineálacha cur chuige a tharraingíonn an tsúil, agus atá cruthaitheach agus turgnamhach maidir leis an ábhar.

Tugtar cuireadh d’ealaíontóirí scannáin ar mian leo iarratas a chur isteach ar Reel Art freastal ar sheisiún faisnéise maidir leis an scéim ag Filmbase Dé Máirt, 21 Meán Fómhair ag 14:30. Cuirfidh ionadaithe ón gComhairle Ealaíon agus ó JDIFF cuspóir agus tosaíochtaí na dámhachtana in iúl agus freagróidh siad ceisteanna faoin scéim. Ní mór d’aon duine a dteastaíonn uaidh/uaithi freastal é sin a chur in iúl trí ríomhphost a chur chuig info@reelart.ie.

Is féidir na treoirlínte nuashonraithe maidir le Reel Art 2010, mar aon le foirmeacha iarratais don scéim, a íoslódáil ón suíomh Gréasáin www.reelart.ie

Clonmel Junction Festival
arrow bullet iconCompántas rince Yelemba ón gCósta Eabhair – Comhfhéile Chluain Meala.
Foilseacháin le déanaí
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)
07 Aibreán 2014: Annual report/An tuarascáil bhliantúil 2012 (PDF, 1.97 MB)