23 Meán Fómhair 2010: Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon agus Ollscoil Luimnigh tionscnamh nua damhsa.

Tá an Chomhairle Ealaíon agus Ollscoil Luimnigh tar éis pleananna a fhógairt chun tabhairt faoi Staidéar Féidearthachta atá dírithe ar oiliúint ghairmiúil sa damhsa agus an oideachas damhsa a fhorbairt in Éirinn. Tá an comhthionscnamh seo beartaithe chun scrúdú a dhéanamh ar chreat nua a chruthú ar a dtugtar an ‘clár Céim chun Tosaigh’. Tagann an clár seo chun cinn i gcomhthéacs fhorfheidhmiú leanúnach an bheartais Comhpháirtíocht ar son na nEalaíon 2006-2010 agus an pháipéar beartais, An Integrated Dance Strategy 2010-2012, a d’fhoilsigh an Chomhairle Ealaíon níos luaithe i mbliana. D’fhéadfadh an clár ‘Céim chun Tosaigh’ a bheith ina chloch mhíle i gcur chun cinn an Damhsa in Éirinn. 

Tá easpa soláthair chuimsithigh i gcomhair oiliúint gairme agus oideachas damhsa tar éis a bheith ar cheann de na príomhbhacanna d’fhorbairt an damhsa sa tír seo. Cuireadh an clár ‘Céim Chun Tosaigh’ le chéile chun tabhairt faoi bhearnaí sa chóras foirmiúil oideachais damhsa, agus chun deiseanna a fheabhsú do na damhsóirí cumasacha siúd a mbíonn orthu bogadh thar lear i gcomhair a gcuid staidéir gach bliain. Is é an cuspóir atá aige ná timpeallacht struchtúrtha a chur ar fáil chun trí phríomhaidhm a bhaint amach:
(i) tacú le forbairt ghairmiúil dhamhsóirí óga a bhfuil cónaí orthu in Éirinn;
(ii) cabhrú leis an aistriú go dtí gairm lánaimseartha sa damhsa;
(iii) naisc ghairmiúla a chruthú idir damhsóirí a bhfuil oiliúint faighte acu thar lear agus an earnáil damhsa in Éirinn.

I dtéarmaí ginearálta, mar sin, tá súil ag an gclár ‘Céim chun Tosaigh’ bealach a chruthú trínar féidir le damhsóirí idirghníomhú le hearnáil an damhsa ghairmiúil in Éirinn, athcheangal a dhéanamh léi, agus próiseas foirmiúil a chur i bhfeidhm chun tabhairt faoi oiliúint ghairmiúil, trí thacaíocht a chur ar fáil don phróiseas sin.  Cuirfidh an clár ‘Céim chun Tosaigh’ teistiméireacht den scoth ar fáil freisin do chomhpháirtíochtaí náisiúnta agus idirnáisiúnta agus beidh ról gníomhach aige maidir le forbairt tionscnaimh oiliúna agus oideachais a chur chun cinn in Éirinn, m.sh. trí thacaíocht a chur ar fáil maidir le tionscnaimh beartais agus taighde sna réimsí sin.

Tar éis roinnt plé tosaigh, tá an Chomhairle Ealaíon agus Ollscoil Luimnigh tar éis socrú a dhéanamh cómhaoiniú a dhéanamh ar Staidéar Féidearthachta chun measúnú a dhéanamh ar an leibhéal éilimh don chlár seo, moladh a dhéanamh maidir leis an mbealach is fearr chun aon tionscnaimh a thagann chun cinn a chur i bhfeidhm, agus na heagraíochtaí lárnacha sin a d’fhéadfadh cabhrú chun an plean seo a chur i bhfeidhm a aithint.

Beidh an Staidéar Féidearthachta á riar ag an Dr. Victoria O’Brien, agus táthar ag súil go gcríochnófar é i mí na Nollag 2010.

Clonmel Junction Festival
arrow bullet iconCompántas rince Yelemba ón gCósta Eabhair – Comhfhéile Chluain Meala.
Foilseacháin le déanaí
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)
07 Aibreán 2014: Annual report/An tuarascáil bhliantúil 2012 (PDF, 1.97 MB)