01 Mí na Samhna 2010: An spriocdháta don Dámhachtain Ailtireachta Kevin Kieran: 5.30 i.n. Déardaoin an 9 Nollaig 2010

Fáiltíonn an Chomhairle Ealaíon roimh iarratais ar an Dámhachtain Ailtireachta Kevin Kieran.  Ainmníodh an dámhachtain seo, arna tairiscint ag an gComhairle Ealaíon i gcomhar le hOifig na nOibreacha Poiblí, i ndiaidh Kevin Kieran, ailtire, mórdhuine acadúil agus iar-chomhairleoir leis an gComhairle Ealaíon atá imithe ar shlí na fírinne. Tá sé mar aidhm leis an dámhachtain tacaíocht a thabhairt d’fhorbairt chruthaitheach an ailtire agus maoiniú a threorú i dtreo sármhaitheas agus nuálaíocht ailtireachta.

Tugann an dámhachtain dhébhliantúil, a bhfuil luach €50,000 léi thar tréimhse dhá bhliain, an deis d’ailtire atá ag teacht chun cinn tionscadal taighde a fhorbairt agus a chur ar fáil ar an gcéad dul síos. Tar éis dó nó di é seo a chur i gcrích, tabharfar conradh don ailtire chun conradh foirgníochta a dhearadh agus a rith d’Oifig na nOibreacha Poiblí.

Dúirt Claire Doyle, Ceann Ailtireachta ag an gComhairle Ealaíon: "Tá an Dámhachtain seo ar cheann de na tacaíochtaí is tábhachtaí atá ag an gComhairle d’ailtirí. Cuireann sí deis uathúil ar fáil d’ailtirí dul taobh amuigh de pharaiméadair ghnó na hailtireachta. Cabhraíonn sí le hailtire am a chaitheamh ag díriú ar a fhorbairt chruthaitheach féin agus ionchur a dhéanamh ar bhailiúchán de thaighde ailtireachta in Éirinn atá ag dul i méid. Tá an-áthas orainn an dámhachtain seo a thairiscint den chúigiú huair i gcomhar lenár chomhpháirtí, Oifig na nOibreacha Poiblí."

Dúirt Pat Cooney, Ailtire Stáit agus Príomh-Ailtire in Oifig na nOibreacha Poiblí: "Tá an-áthas orainne in Oifig na nOibreacha Poiblí faoin deis a chuireann dámhachtain Kevin Kieran ar fáil chun smaointeoireacht nuálaíoch agus taighde cruthaitheach a chuimsiú inár gclár foirgníochta.  Le déanaí, dhírigh Dominic Stevens, buaiteoir na dámhachtana sa bhliain 2005, a thuiscint uathúil ar an bhfoirgneamh sa tírdhreach ar thionscadal dúshlánach le haghaidh stáisiún na ngardaí cósta ar chósta thiar na hÉireann."

Is é an spriocdháta don Dámhachtain Kevin Kieran ná Déardaoin, an 9 Nollaig ag 5.30 i.n.

Tuilleadh faisnéise

Le tuilleadh faisnéise a fháil faoin dámhachtain seo téigh i dteagmháil le do thoil le Mary Ellen Greene, Oifigeach Ailtireachta ag:

Clonmel Junction Festival
arrow bullet iconCompántas rince Yelemba ón gCósta Eabhair – Comhfhéile Chluain Meala.
Foilseacháin le déanaí
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)
07 Aibreán 2014: Annual report/An tuarascáil bhliantúil 2012 (PDF, 1.97 MB)