Cartlann

 

28 Nollaig 2010: Is cúis mhéala don Chomhairle Ealaíon é bás an Dochtúra David Nowlan

Is oth leis an gComhairle Ealaíon David Nowlan, iriseoir agus léirmheastóir téatair, a bheith tar éis bás a fháil.


18 Mí na Samhna 2010: Is oth leis an gComhairle Ealaíon Stephen MacDonogh a bheith ar shlí na fírinne

Is mian leis an gComhairle Ealaíon comhbhrón ó chroí a dhéanamh le muintir agus cairde Steve MacDonogh, foilsitheoir, eagarthóir agus scríbhneoir Éireannach, a fuair bás go tobann inné.


16 Mí na Samhna 2010: Déanann an Chomhairle Ealaíon comhghairdeas le Paul Murray

Déanann an Chomhairle Ealaíon comhghairdeas ó chroí leis an scríbhneoir Paul Murray ó fógraíodh go bhfuil sé ar an ngearrliosta i gcomhair Dámhachtain Úrscéil "Costa" 2010.


01 Mí na Samhna 2010: An spriocdháta don Dámhachtain Ailtireachta Kevin Kieran: 5.30 i.n. Déardaoin an 9 Nollaig 2010

Fáiltíonn an Chomhairle Ealaíon roimh iarratais ar an Dámhachtain Ailtireachta Kevin Kieran.


29 Deireadh Fómhair 2010: Tugann an Chomhairle Ealaíon léiriú ar a cur chuige straitéiseach do na trí bliana atá romhainn

Tá a forbhreathnú straitéiseach le haghaidh 2011 go dtí 2013 foilsithe ag an gComhairle Ealaíon, agus deir sí go gcabhróidh an doiciméad léi cinntí a dhéanamh thar an tréimhse sin.


30 Meán Fómhair 2010: Tá áthas ar an gComhairle Ealaíon a fhógairt go bhfuil tús á chur athuair le Scéim na Scríbhneoirí i

Bhunaigh an Chomhairle Ealaíon Scéim na Scríbhneoirí i Leabharlanna i 1985, agus rinne an t-údar Derek Landy athsheoladh ar an scéim inniu (30 Meán Fómhair) i Leabharlann nua an Rois. Scríobhann Derek leabhair do leanaí agus tá dámhachtainí buaite aige de bharr a shaothar.


23 Meán Fómhair 2010: Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon beartas nua i leith na hÉagsúlachta Cultúrtha

Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon beartas nua i leith na hÉagsúlachta Cultúrtha agus seolann an paimfléad Éagsúlacht Chultúrtha agus na hEalaíona: Teanga agus Bríonna


23 Meán Fómhair 2010: Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon agus Ollscoil Luimnigh tionscnamh nua damhsa.

Tá an Chomhairle Ealaíon agus Ollscoil Luimnigh tar éis pleananna a fhógairt chun tabhairt faoi Staidéar Féidearthachta atá dírithe ar oiliúint ghairmiúil sa damhsa agus an oideachas damhsa a fhorbairt in Éirinn.


13 Meán Fómhair 2010: Iarratais ar an scéim Reel Art 2010 á lorg ag an gComhairle Ealaíon

Seoladh Reel Art in 2008 agus é deartha chun deis uathúil a chur ar fáil do lucht scannán cláir faisnéise chruthaitheacha, shamhlaíocha agus thurgnamhacha a dhéanamh ar théama ealaíne.


07 Meán Fómhair 2010: Tréaslaíonn an Chomhairle Ealaíon le Emma Donoghue faoina gearrliostú don duais "Man Booker"

Déanann an Chomhairle Ealaíon comhghairdeas le Emma Donoghue ó cuireadh í ar an ngearrliosta i gcomhair na duaise Man Booker dá húrscéal Room.


Clonmel Junction Festival
arrow bullet iconCompántas rince Yelemba ón gCósta Eabhair – Comhfhéile Chluain Meala.
Foilseacháin le déanaí
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)
07 Aibreán 2014: Annual report/An tuarascáil bhliantúil 2012 (PDF, 1.97 MB)