24 Mí na Samhna 2008: Tugann Uachtarán na hÉireann onóir do Camille Souter agus do Sheóirse Bodley ag searmanas Aosdána

I rith mhí na Samhna, bhí Uachtarán na hÉireann, Máire Mhic Giolla Íosa, i gceannas ar shearmanas tráth ar ceapadh an t-amharcealaíontóir Camille Souter agus an cumadóir Seóirse Bodley ina Saoithe de chuid Aosdána.  Bhunaigh an Chomhairle Ealaíon Aosdána i 1981 chun aitheantas a thabhairt d'ealaíontóirí a chuir go mór leis na healaíona in Éirinn.  Tá ballraíocht d'Aosdána, a bhaintear amach trí ainmniúchán ag piaraí agus trí thoghchán, oscailte d'ealaíontóirí atá bainteach le hailtireacht, córagrafaíocht, ceol, litríocht agus amharcealaíona, agus i láthair na huaire tá 233 comhalta ag an gcomhlacht. 

Is iad comhaltaí Aosdána a ainmníonn agus a cheapann na Saoithe agus ní féidir an gradam seo a bheith ag níos mó ná seachtar comhalta ag am ar bith.  Is iad na Saoithe atá ann i láthair na huaire ná Louis le Brocquy, Séamus Heaney, Anthony Cronin, Brian Friel agus Patrick Scott. Ar na Saoithe roimhe seo bhí Samuel Beckett, Sean Ó Faoláin, Patrick Collins, Mary Lavin, Francis Stewart, Tony O'Malley agus Benedict Kiely.

D'fhreastail go leor de chomhghleacaithe na n-ealaíontóirí agus de bhaill Aosdána ar an searmanas, John F Deane, Paul Durcan,  agus Imogen Stuart san áireamh. Bhí comhaltaí na Comhairle Ealaíon, Colm Tóibín agus Aibhlín McCrann; Stiúrthóir na Comhairle Ealaíon, Mary Cloake, agus Cláraitheoir Aosdána, Toby Dennett, i láthair freisin.
 
Beathaisnéis Camille Souter
 
Rugadh i Northampton Shasana í i 1929, tógadh in Éirinn í agus rinne sí staidéar ar altracht ag Ospidéal Guy i Londain. Tá sí ag péintéireacht ó na 1950idí. Tar éis di taisteal tríd an Iodáil, ag díol saothair i Milan agus sa Róimh, d'fhill sí ar Éirinn i 1956.
 
Tá taispeántais tar éis a bheith aici i ngach ceann de na mór-sheónna grúpaí Éireannacha, lena n-áirítear an Irish Exhibition of Living Art (1957-73); Independent Artists, Baile Átha Cliath (1960-79); 12 Irish Painters, Nua Eabhrac (1963); Taispeántas an Oireachtais (1970-78); The Delighted Eye, a chuaigh ar chamchuairt timpeall na hÉireann agus Londain (1980); agus Art Inc. agus Figurative Image, i mBaile Átha Cliath i 1991. Bhí taispeántas iardhearcach dá saothar ag an Douglas Hyde Gallery i mBaile Átha Cliath i 1980. Bhí taispeántas iardhearcach eile dá cuid oibre ar siúl san Model Arts and Niland Gallery i Sligeach in 2001, roimh dhul chuig an Acadamh Ríoga Ibeirneach i mBaile Átha Cliath.
 
I measc na n-ábhar ar thug sí fúthu tá ábhar neamhbheo, tírdhreacha, péintéireacht cogaidh, radhairc breathnaithe de sheamlais, de théatair anatamaíochta, eitilt agus, le déanaí, ábhair gheolaíocha.
 
Bhuaigh sí an Duais Tírdhreacha ag Taispeántas an Oireachtais i 1973; Duais Gainey, a roinn sí le Patrick Collins, i 1975; an Prix de Ville de Monaco i 1977; agus an chéad duais ag Taispeántas Ealaíne Chlár Chlainne Mhuiris i 1975.
 
Is comhalta onórach í den Acadamh Ríoga Ibeirneach agus bronnadh céim onórach uirthi ó Ollscoil na hÉireann i 1986.
 
Tá cónaí uirthi in Acaill.
 
 
Beathaisnéis Sheóirse Bodley
 
Rugadh i mBaile Átha Cliath i 1933 é, agus i ndiaidh a chuid staidéir in Éirinn agus sa Ghearmáin (Staatliche Hochschule fur Musik, Stuttgart) ceapadh chuig Roinn Ceoil Ollscoil na hÉireann, Baile Átha Cliath é, agus tá sé anois ina Ollamh Emeritus ann. Is comhalta agus bunaitheoir é d'Aosdána, acadamh na hÉireann d'ealaíontóirí cruthaíocha.
 
Ó bhí sé i dtús a fhichidí, tá ceol Sheóirse Bodley á chraoladh agus á sheinm in Éirinn, trasna na hEorpa, i Meiriceá Thuaidh, san Astráil, sa tSín agus sa tSeapáin. I measc na dtionchar ar a shaothair, tá réimse stíleanna ceoil ó avant-garde na hEorpa go dtí ceol traidisiúnta na hÉireann, agus, le déanaí, sraith saothair a eascraíonn ó fhealsúnacht an fhealsaimh ón Ostair, Karl Popper.  I rith na tréimhse ó 1950 go dtí deireadh na mílaoise, chum sé réimse leathan saothar, agus bíonn go leor acu fós á seinm. I rith a shaoil, tá sé tar éis a shaothair a sheinm le seinnteoirí aitheanta ar nós Bernadette Greevy nach maireann, an teanór cáiliúil Sasanach Ian Partridge (2002) agus le déanaí le Sylvia O'Brien (soprán) ag ceiliúradh shroichint aois a 75 dó i gciogail amhrán arna réiteach dó ag Dánlann Hugh Lane (Aibreán 2008).
 
 

Clonmel Junction Festival
arrow bullet iconCompántas rince Yelemba ón gCósta Eabhair – Comhfhéile Chluain Meala.
Foilseacháin le déanaí
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)
07 Aibreán 2014: Annual report/An tuarascáil bhliantúil 2012 (PDF, 1.97 MB)