21 Eanáir 2009: Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon agus Bord Scannán na hÉireann faighteoirí Scéim Digitithe

Is mian leis an gComhairle Ealaíon agus Bord Scannán na hÉireann a fhógairt go ndearnadh deontais a dhámhadh ar na heagraíochtaí seo a leanas faoi Scéim Digitithe na bPictiúrlann:

TitleTitle
Eagraíochtaí An tSuim a Dámhadh
Light House Cinema€200,000
Institiúid na Scannán Éire€150,000
Screen Cinema€110,000
Cinema North West€75,000
Cinemobile€75,000
Mermaid, Ionad Ealaíon Chill Mhantáin€70,000
Amharclann na Cathrach, Gaillimh€70,000
Iomláin€750,000

Is tionscnamh de chuid Cuibhreannas Cineama Cultúrtha, comhpháirtíocht straitéiseach idir an Chomhairle Ealaíon agus Bord Scannán na hÉireann, í Scéim Digitithe na bPictiúrlann.  Is é cuspóir na scéime ná deontais chaipitil a chur ar fáil chun trealamh teilgin digitigh a cheannach agus a chur isteach i bpictiúrlanna a chuireann clár cineama cultúrtha ar fáil i rith na bliana. 

Is nós atá ag dul i méid é scannáin a chur ar fáil ar fhormáidí digiteacha agus déanfaidh na deontais seo cinnte go mbeidh fáil ag lucht féachana i mBaile Átha Cliath, Cill Mhantáin, Gaillimh, an t-iarthar agus an t-iarthuaisceart ar na heisiúintí is fearr agus is déanaí ó thaobh cláir cineama cultúrtha agus Éireannach de.

Chun tuilleadh faisnéise a fháil maidir le cineama digiteach in Éireann, féach ar an tuarascáil, Digital Cinema in Ireland, le Ron Inglis, ar ár suíomh gréasáin. Rinne an Cuibhreannas Cineama Cultúrtha an tuarascáil seo a choimisiúnú agus déanann sé cur síos ar na hiarmhairtí a bheidh le teicneolaíocht dhigiteach maidir le scannáin a dháileadh agus a thaispeáint in Éirinn.

Clonmel Junction Festival
arrow bullet iconCompántas rince Yelemba ón gCósta Eabhair – Comhfhéile Chluain Meala.
Foilseacháin le déanaí
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)
07 Aibreán 2014: Annual report/An tuarascáil bhliantúil 2012 (PDF, 1.97 MB)