08 Deireadh Fómhair 2008: Glacann os cionn 10,000 duine in Éirinn páirt i gcóir, a deir tuarascáil nua

Tá canadh i gcóir ar na gníomhartha ealaíona is mó a dhéantar in Éirinn, agus glacann os cionn 10,000 duine páirt i 400 grúpa córúil ó cheann ceann na tíre, mar atá léirithe i dtuarascáil nua de chuid na Comhairle Ealaíon.

Léirítear go mbaineann daoine ó réimse leathan sóisialta taitneamh as canadh i gcór in Raising your Voice, lena n-áirítear daoine idir aois an-óg agus seanóirí.  

Beidh ról lárnach ag an gComhairle Ealaíon i bhforbairt na hearnála amach anseo. Sa ról seo, glacfar le cur chuige straitéiseach atá nua agus níos gníomhaí, cuirfear leis an tiomantas mór deonach atá ann cheana féin, agus gheofar luach maith ar an infheistíocht phoiblí ón gcur chuige seo.

Dúirt Pat the Cope Gallagher, TD, Cathaoirleach ar Chomhchoiste an Oireachtais um Ghnóthaí Ealaíon, Spóirt, Thurasóireachta, Pobail, Tuaithe agus na Gaeltachta, "mar a léiríonn an tuarascáil seo, tá an ceol córúil agus rannpháirtíocht i gcanadh córúil an-choitianta in Éirinn sa lá atá inniu ann." Tá an ceol córúil ar cheann de na príomhbhealaí ina dtéann daoine sa tsochaí i dteagmháil le ceol, agus ina nglacann siad páirt ann."

Clonmel Junction Festival
arrow bullet iconCompántas rince Yelemba ón gCósta Eabhair – Comhfhéile Chluain Meala.
Foilseacháin le déanaí
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)
07 Aibreán 2014: Annual report/An tuarascáil bhliantúil 2012 (PDF, 1.97 MB)