14 Deireadh Fómhair 2008: Ráiteas na Comhairle Ealaíon maidir lena leithdháileadh sa Bhuiséad

Ag tabhairt ráiteas ar chistiú 2009 don Chomhairle Ealaíon, dúirt Maurice Foley, Leas-Chathaoirleach:   "Tuigimid na dúshláin atá roimh an Rialtas agus roimh an Aire agus tuigimid an gá atá le roinnt caiteachas poiblí a ghearradh.   In ainneoin sin, is cúis díomá dúinn leithdháileadh na bliana 2009 don Chomhairle Ealaíon, rud a fhágfaimid le thart ar €9 milliún nó thart ar 10% níos lú airgid i dtéarmaí foriomlán ná mar a bhí againn in 2008.

"Sna saolta seo, tá gá níos mó ná riamh go ndéanfadh na healaíona ár saol níos saibhre.  Ní sócúlacht atá i gceist leis na healaíona agus tá tacaíocht ollmhór acu ón bpobal - ní gá ach súil a chaitheamh ar an líon ollmhór daoine a d'fhreastail ag féilte an tsamhraidh/an fhómhair thart timpeall na tíre agus go bhfuil camchuairt 40 ionad de chuid Amharclann an Gate díolta amach.  Tá tacaíocht na Comhairle Ealaíon ríthábhachtach d'imeachtaí mar sin agus do go leor leor eile nach iad.

"Cuireann na healaíona go suntasach le tionscal na turasóireachta freisin agus chun Éire a choinneáil ina mol eacnamaíoch cruthaitheach bunaithe ar eolas le luach ard.

"Tá ár dtacaíocht ríthábhachtach don chuid is mó de na heagraíochtaí a dtugaimid maoiniú dóibh agus déanann ealaíontóirí a bhfuil tallann acu, bainisteoirí cumasacha agus oibrithe deonacha díograiseacha giaráil mhaith air.  Tháinig méadú suntasach sa chistiú poiblí do na healaíona le blianta beaga anuas, ó bhonn íseal, agus caitheadh go maith é.  Cuirfidh na ciorruithe dosheachanta go leor den infheistíocht seo i mbaol.  Is féidir leis an bpobal a bheith ag súil le níos lú féilte, níos lú taispeántais, níos lú drámaíochta agus níos lú ceoil.  Is féidir le healaíontóirí aonair a bheith ag súil le níos lú sparánachtaí.  Is dócha go gcaillfear jabanna freisin.

"Leanfaidh an Chomhairle ar aghaidh go dícheallach chun an luach is mó a thabhairt don phobal agus do phobal na n-ealaíon ar na cistí atá aici le hinfheistiú.  Beidh laghduithe suntasacha sna deontais dosheachanta áfach, beidh gá le hathbhreithniú ar thiomantais choinníollacha agus beidh cistí ó fhoinsí eile ag teastáil ó roinnt eagraíochtaí má tá siad le teacht slán.  Déanfaidh an Chomhairle argóint thréan le haghaidh cistiú níos fearr sa bhliain 2010.  Faoi láthair, áfach, aithnímid go bhfuil timpeallacht cistithe nua ann do na healaíona agus go gcaithfimid a bheith ag pleanáil dá réir agus aghaidh a thabhairt ar chinntí a bheidh thar a bheith deacair."

Clonmel Junction Festival
arrow bullet iconCompántas rince Yelemba ón gCósta Eabhair – Comhfhéile Chluain Meala.
Foilseacháin le déanaí
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)
07 Aibreán 2014: Annual report/An tuarascáil bhliantúil 2012 (PDF, 1.97 MB)