02 Deireadh Fómhair 2008: Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon spriocdháta nua do na Dámhachtainí Sparánachta

Tá spriocdháta nua fógartha ag an gComhairle Ealaíon do bhabhta 1 dá Dámhachtainí Sparánachta 2009. Is de bharr méadú de os cionn 25% i líon na n-iarratas atá an spriocdháta nua seo á fhógairt. Is é 5.30 i.n. Déardaoin 27 Samhain 2008 an spriocdháta nua.

Tá sé beartaithe go ndéanfar cinneadh i mí Feabhra 2009 maidir le gach iarratas a gheofar roimh an spriocdháta. Beidh an spriocdháta do bhabhta 2 i mí Aibreáin 2009.

Is é an cuspóir atá ag sparánacht ón gComhairle Ealaíon ná cabhrú le healaíontóirí gairmiúla ag gach céim dá saol oibre agus lena gcleachtas ealaíon a fhorbairt. Is é aidhm na dámhachtana seo ná deis a thabhairt d'ealaíontóirí, is cuma cén comhthéacs nó cén fhoirm ealaíne ina mbíonn siad ag saothrú, fairsinge agus saoirse a 'cheannach' chun díriú ar shaothar ar leith, agus leis an trealamh, na háiseanna agus an saineolas ó thríú páirtí a chur ar fáil chun a gcleachtas a fhorbairt. Is féidir le faighteoirí suas le huasmhéid de €15,000 in aghaidh na bliana a fháil faoin dámhachtain Sparánachta. Tá roinnt sparánachtaí ilbhliantúla ar fáil gach bliain, agus cuireann siad cistiú ar fáil d'ealaíontóirí ar feadh tréimhse suas le trí bliana ar fhad.

Tá nótaí treorach nua agus foirmeacha iarratais ar fáil ar líne ag www.artscouncil.ie agus beidh cóipeanna crua díobh ar fáil ón gComhairle Ealaíon ón Luan, 10 Samhain.

Tá sonraí maidir le gach spriocdháta i gcomhair 2009 le fáil ar ár suíomh gréasáin www.artscouncil.ie

Clonmel Junction Festival
arrow bullet iconCompántas rince Yelemba ón gCósta Eabhair – Comhfhéile Chluain Meala.
Foilseacháin le déanaí
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)
07 Aibreán 2014: Annual report/An tuarascáil bhliantúil 2012 (PDF, 1.97 MB)