05 Meán Fómhair 2008: Molann an Chomhairle Ealaíon Ionad Dealbhóireachta nua Liatroma

Molann an Chomhairle Ealaíon Ionad Dealbhóireachta nua Acmhainn náisiúnta atá in ionad nuachóirithe dealbhóireachta Liatroma, agus tá tábhacht straitéiseach ag baint léi le haghaidh na healaíne ar fud na tíre, a dúirt an Chomhairle Ealaíon.

Ag labhairt ag oscailt mhór an ionaid ar an Aoine, 5 Meán Fómhair, dúirt Stiúrthóir na Comhairle Ealaíon, Mary Cloake, go mbainfeadh ealaíontóirí gairmiúla as Éirinn agus níos faide ná sin leas mór as an tsaoráid nuachóirithe, chomh maith le malartú smaointe agus teicnící.

"Is é an ghné is mó den athfhorbairt seo a chuirfidh ealaíontóirí cleachta fáilte roimpi ná go dtugann sé spás dóibh," a dúirt an tUasal Cloake ag oscailt an ionaid nua. "Agus is é an spás go díreach - i dteannta le hacmhainn an ama a bhíonn chomh tearc leis - is mó a theastaíonn ón ealaíontóir aonair chun smaointe nua a scrúdú go hiomlán, teacht ar phróisis nuálaíocha agus tionscadail uaillmhianacha a thabhairt chun saoil sa bhealach is fearr a oireann dóibh agus a fhreastalaíonn orthu."

Dúirt sí freisin: "Ní hamháin gur áit í seo ina múnlaíonn instinn an ealaíontóra amhábhair a c(h)eirde. Pobal atá ann freisin, a mbíonn meas aige ar an idirchaidreamh idir ealaíontóirí, pobail agus an timpeallacht agus a dhéanann é a chothú, is cuma má cheaptar an timpeallacht sin mar thimpeallacht áitiúil, náisiúnta nó idirnáisiúnta".    

Bhronn an Chomhairle Ealaíon maoiniú  €112,000 le haghaidh chlár 2008 an ionaid, i dteannta le  €40,000 breise le haghaidh tionscadail spreagúil, a dtugtar 'New Sites - New Fields' air, a bheidh ar siúl an mhí seo agus i Meán Fómhair. 

Faoi láthair tá an Chomhairle Ealaíon i mbun mórthionscadal taighde maidir leis na dúshláin agus na héilimh a bhíonn os comhair ealaíontóirí, a ndíreoidh cuid de ar an easpa stiúideonna agus spás oibre atá riachtanach dóibh chun go gcomhlíonfaidís a gcuid uaillmhianta ealaíne.

Sa chomhthéacs sin, tá tábhacht faoi leith ag baint le hIonad Dealbhóireacht nua Liatroma; is é tuairim na Comhairle Ealaíon ná gur bealach tábhachtach é le spreagadh agus cabhair a thabhairt d'ealaíontóirí chun forbairt in Iarthuaisceart na hÉireann agus ar fud na tíre.

Clonmel Junction Festival
arrow bullet iconCompántas rince Yelemba ón gCósta Eabhair – Comhfhéile Chluain Meala.
Foilseacháin le déanaí
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)
07 Aibreán 2014: Annual report/An tuarascáil bhliantúil 2012 (PDF, 1.97 MB)