05 Lúnasa 2008: Seolann an Dr. Martin Mansergh paimfléad Kevin Whelan ag an gComhairle Ealaíon


Tá paimfléad nua foilsithe ag an gComhairle Ealaíon mar chuid den tsraith Luach na n-Ealaíon, agus scríofa ag an bhfear léinn Kevin Whelan.

Ag labhairt dó ag seoladh an paimfléid, dúirt an Dr. Martin Mansergh, T.D., Aire Stáit na Roinne Airgeadais le freagracht speisialta maidir le hOifig na nOibreacha Poiblí agus na hEalaíona, go bhfuil na healaíona rí-lárnach i saol na Éireann.

"Go háirithe i dtréimhsí atá deacair, ba chóir dúinn luach iontach na n-ealaíon don tsochaí a mheabhrú, ach do chúrsaí fostaíochta, pobal, oideachais, eacnamaíochta chomh maith, agus go háirithe do chúrsaí turasóireachta," a dúirt an Dr. Mansergh.

Déanann an paimfléad, dar teideal Between filiation and affiliation: the space of art, cur síos ar an ról riachtanach atá ag ealaín i bhforbairt na sochaí, agus ról na samhlaíochta ealaíne maidir le cruthú an todhchaí.

Dúirt Mary Cloake, Stiúrthóir na Comhairle Ealaíon: "Meabhraíonn Kevin Whelan dúinn go ndéanann a t-ealaíontóir obair thábhachtach ar ár son, ag giniúint agus ag samhlú smaointe nua inar féidir leis an domhain a bheith difriúil. Caithfidh réaltachtaí nua - nuálaíocht sna heolaíochtaí, feabhsuithe sóisialta nó athrú dearfach polaitíochta mar shampla  - a bheith i réim sa tsamhlaíocht ar an gcéad dul síos.  Cruthaíonn an t-ealaíontóir na féidearthachtaí samhlaíocha seo dúinn."

Dúirt Kevin Whelan, atá mar Stiúrthóir Ionaid Keough Naughton Notre Dame i mBaile Átha Cliath, go bhfuil sé deacair an rud ár dtodhchaí a shamhlú ar bhealach difriúil.

"Mura bhfuil ealaín agat, níl conair chun na staire agat ó staid reatha, ná chuig an todhchaí ar an mbealach céanna," a dúirt an tUasal Whelan.

Deir an tUasal Whelan sa phaimfléad:  "The fusion of memory and art makes us heirs of the past and its utopian possibilities. The promise of a historical event is always more than what actually happened. There is more in the past than what happened; at any given point in time, multiple trajectories toward the future were open.

"Art can restore this openness to the past, and thereby nourish the utopian instinct, by restoring lost opportunities, and redeeming betrayed possibilities."

Leanann sé air ina dhiaidh sin ag rá, "The fundamental task of the artist is the retrieval of traces, the rescuing of voices, the expansion of the archive. The artist is ultimately a witness, who provides testimony and whose ethical position depends on trust, trust in the word of another."

Bhí an paimfléad, atá mar chuid den tsraith Luach na n-Ealaíon, spreagtha ag staidéar a bhí foilsithe i 2006 dar teideal, An Pobal agus na hEalaíona, a bhí coimisiúnaithe ag an gComhairle Ealaíon chun eolas a chur ar fáil ar iompar agus ar mheon reatha mhuintir na hÉireann i leith na n-ealaíon.

Is léir ón staidéar go bhfuil meon an phobail i leith na n-ealaíon thar a bheith dearfach agus tá na leibhéil tinrimh níos airde ná na gnáthleibhéil idirnáisiúnta. Nochtar patrúin reatha tinrimh, rannpháirtíochta agus ceannaigh, chomh maith le 'tomhaltas' príobháideach na n-ealaíon agus cultúir trí raon meáin atá ag méadú.

Léirigh an staidéar chomh maith áfach roinnt fionnachtana atá frithráiteach de réir na cosúlachta - measann an pobal (de réir mar a léiríodh sna samplaí a tógadh ag an staidéar) go bhfuil na healaíona tábhachtach, fiú mura ndéanann siad freastal pearsanta ar imeachtaí ealaíon foirmiúla. Spreag sé seo machnamh ar na slite éagsúla inar féidir leis na healaíona tionchar a dhéanamh ar an saol laethúil, d'ainneoin a dhofheictheacht uaireanta.

De bhun an staidéir d'iarr an Chomhairle Ealaíon ar raon tráchtairí a gcuid tuairimí agus léargas a thabhairt ar Luach na n-Ealaíon. Tá na paimfléid seo ann chun díospóireacht a mhúscailt agus chun aird a dhíriú ar an ról criticiúil atá ag na healaíona inár saol mar dhaoine aonair, mar bhaill de phobail éagsúla agus mar chuid dár sochaí i gcoitinne.

Tá an paimfléad ar fáil le híoslódáil sa roinn 'foilseacháin' ar shuíomh gréasáin na Comhairle Ealaíon.

Clonmel Junction Festival
arrow bullet iconCompántas rince Yelemba ón gCósta Eabhair – Comhfhéile Chluain Meala.
Foilseacháin le déanaí
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)
07 Aibreán 2014: Annual report/An tuarascáil bhliantúil 2012 (PDF, 1.97 MB)