12 Meán Fómhair 2008: Rannpháirteachas na hÉireann ag an 11ú imeacht leathbhliantúil ailitireachta sa Veinéis

Dé hAoine 12ú Meán Fómhair 2008: D'oscail Ambasadóir na hÉireann, Seán Ó hUiginn, agus Mícheál Ó Súilleabháin, Cathaoirleach ar Culture Ireland, 'The Lives of Spaces' inniu - rannpháirteachas na hÉireann ag an 11ú Taispeántas Ailtireachta Idirnáisiúnta ag an Palazzo Guistinian Lolin sa Veinéis. Tionscnamh de chuid Culture Ireland, i gcomhpháirt leis an gComhairle Ealaíon atá in iontráil na hÉireann san Imeacht Leathbhliantúil Ailtireachta sa Veinéis, agus urraíocht aici ó Institiúid Ríoga Ailtirí na hÉireann agus ó Ambasáid na hÉireann don Iodáil. 

Freisin cuirfear tús inniu leis na breithiúnais le haghaidh na dámhachtana 'Golden Lion' a mbíonn an-tóir uirthi, agus a bhronntar don phailliún náisiúnta is fearr. Tá 'The Lives of Spaces' ar cheann de 65 rannpháirtí náisiúnta - curlíon le haghaidh Imeacht Leathbhliantúil Ailtireachta na Veinéise.

Ba iad Stiúrthóir Fhoras Ailtireachta na hÉireann (IAF), Nathalie Weadick, agus an comhchoimisinéir agus comhchaomhnóir an Dr. Hugh Campbell, Léachtóir Sinsearach le hAiltireacht ag an gColáiste Ollscoile, Baile Átha Cliath (UCD), a d'fhorbair téama an taispeántais agus a roghnaigh naoi bhfreagra le háireamh sa taispeántas idirnáisiúnta lárnach seo. 

Dúirt Ó Súilleabháin agus é ag labhairt ag an oscailt: "Tá Culture Ireland bródúil as tacú le cur i láthair na hÉireann ag Imeacht Leathbhliantúil Ailtireachta na Veinéise.  Tugann an taispeántas léiriú cumhachtach ar thaithí na hÉireann ar mhaireachtáil laistigh de spáis deartha, a mbaineann go leor acu le hÉirinn amháin.   Ag an am céanna cinntíonn cáilíocht agus caighdeán na hoibre gur féidir í a dhéanamh ag an leibhéal idirnáisiúnta is airde."

Ba é a dúirt Eugene Downes, POF, Culture Ireland: Imeacht ó fhormáidí traidisiúnta atá i rannpháirteachas na hÉireann: breathnaíonn an taispeántas ar an tionchar a bhíonn ag spás ar ár saol, agus ar an ról lárnach a bhíonn ag ailtireacht maidir le héifeacht an spáis a shocrú. Tá an-áthas orainn tacú le taispeáint ailtireacht na hÉireann mar fhoirm ealaíne." 

Dúirt Clare Doyle, Ceann Amharcealaíon ag an gComhairle Ealaíon: "Tá an Chomhairle Ealaíon ag tacú leis an ailtireacht ó 1951 agus tá sí bródúil tacaíocht, cúnamh agus spreagadh leanúnach a thabhairt d'ailtirí ionas go mbeidh siad in ann a gcumas iomlán mar ealaíontóirí cruthaitheacha a bhaint amach. Breathnaíonn na naoi saothar atá le feiceáil sa taispeántas seo ar a lárnaí agus atá ról an spáis inár sochaí. Agus iad ag déanamh machnaimh ar chúrsaí spáis i sochaí na hÉireann, tugann siad portráid dhúshlánach ar a bhfuil ionainn, agus ar a mbeidh ionainn. Tá an-áthas orainn go rabhamar in ann ról a ghlacadh sa taispeántas seo."

Áiríonn The Lives of Spaces tionscadail atá á ndearadh agus á dtógáil faoi láthair, chomh maith le scrúdú ar spáis atá ann cheana. Tá go leor saothar comhoibrithe agus turgnamh nua sa taispeántas, a chuireann i láthair bealaí nua le spás a bheartú, a dhearadh agus a thuiscint.

  • Scrúdóidh Gráinne Hassett carachtar spásúil an Ionaid Óige sa Tamhlacht a osclaíodh le déanaí chomh maith leis an saol a chaitear ann.
  • Breathnóidh Gerry Cahill ar na hathruithe ar úsáid an spáis naofa in Éirinn, agus é ag díriú ar Chlochar na Trócaire ar Shráid Chorcaí.
  • Taispeánfaidh O' Donnell + Tuomey gluaiseacht an tsolais trí spás lárnach An Gaeláras, ionad cultúrtha sa Doire, agus  sraitheanna nasctha de radhairc pheirspictíochta á n-úsáid acu.
  • Tabharfaidh Patrick Lynch agus Simon Walker cuntas ar shaol Bóthar Buí, teach saoire Robin agus Dorothy Walker in Iarthar Chorcaí, a raibh ról ríthábhachtach aige i saol cultúrtha an náisiúin thar na cianta, ainneoin scála agus carachtar measartha a bheith aige.
  • Ag tarraingt ar a gcuid oibre ar shraith de spáis chultúrtha agus shibhialta in ionaid réigiúnacha, scrúdóidh McCullough Mulvin an t-aistriú ó spás atá á dhearadh go spás atá á úsáid.
  • I gcomhpháirt le Robinson McIlwaine, cuirfidh Dara McGrath i láthair a chuid grianghraf dian ar dhíthógáil phríosún an Maze/Long Kesh, spás a raibh tábhacht pholaitiúil íocónach ag baint leis.
  • Taispeánfaidh De Paor Architects an Picture Palace atá beartaithe acu le haghaidh na Gaillimhe, ag díriú ar an turas spáis ón tsráid chuig an bpictiúrlann.
  • Bainfidh Cian Deegan agus Alice Casey as TAKA úsáid as sraith tionscadail tí chun machnamh a dhéanamh ar charachtar deasghnách an spáis bhaile.
  • Cuirfidh Grafton Architects scannán i láthair, a bhreathnaíonn ar an gcaidreamh idir spás istigh agus an chathair in dhá thionscadal le deireanas - an Universita Luigi Bocconi i Milan agus a bhforbairt oifige le haghaidh Oifig na nOibreacha Poiblí ar Rae Mhuirfean i mBaile Átha Cliath.

Is é an t-ionad a roghnaíodh le haghaidh The Lives of Spaces ná Palazzo Giustinian Lolin, pálás ar an Gran Canal in aici le Droichead Academia. Soláthróidh scála, carachtar agus maisiú na seomraí seo ar seomraí tipiciúla Veinéiseacha iad suíomh oiriúnach do théama an taispeántais. Tá troscán sa taispeántas curtha ar fáil mar urraíocht ag Arper, an Iodáil.

Beidh an 11úTaispeántas Ailtireachta Idirnáisiúnta ar siúl sa Veinéis ó 14 Meán Fómhair go 23 Samhain .

Clonmel Junction Festival
arrow bullet iconCompántas rince Yelemba ón gCósta Eabhair – Comhfhéile Chluain Meala.
Foilseacháin le déanaí
22 Aibreán 2014: Title (GA) (PDF, )
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)