04 Meán Fómhair 2008: An Comhairle Ealaíon agus Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath le dul ag oibriú le chéile ar Thionsc

Cúis áthais don Chomhairle Ealaíon sonraí a fhógairt faoi chomhpháirtíocht le hOllscoil Chathair Bhaile Átha Cliath a chabhróidh chun cuspóir na Comhairle  a chur chun cinn maidir le baint níos mó a bheith ag daoine ar fud na tíre leis na healaíona.

Is í Una Carmody  Príomhoifigeach Feidhmiúcháin amharclann Helix ar champas Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath agus tabharfar ar iasacht í don Chomhairle Ealaíon le bheith ina stiúrthóir ar a Tionscadal Lucht Féachana.  Is páirt lárnach den Comhpháirtíocht ar son na nEalaíon an tionscadal seo agus é deartha le cur ar chumas daoine blaiseadh níos fearr agus níos fairsinge a fháil ar na healaíona.

Bhí Una Carmody ina Príomhoifigeach Feidhmiúcháin ar Helix ó 2005 i leith áit a ndearna sí athbhreithniú ar chúrsaí oibríochtaí agus clár. Tríd is tríd líonadh 69% de na suíochán sna trí ionaid le 18 mhí anuas agus tharla méadú agus forbairt ar an lucht féachana ar spéis leo réimse leathan ealaíon agus siamsaíochta ag an ionad.  Is iomaí cineál post sinsearach sna healaíona a bhí ag an Uasal Carmody roimhe seo.
 
Is é a dúirt Mary Cloake Uasal, Stiúrthóir na Comhairle Ealaíon go mba chúis lúcháire di an chomhpháirtíocht nuálaíoch seo le hOllscoil Chathair Bhaile Átha Cliath.

"Cúis áthais don Chomhairle Ealaíon duine chomh chumasach le hUna Carmody a fhostú. Beidh sí i gceannas ar an gclár oibre is suntasaí a bheidh ag an gComhairle go ceann trí bliana.   Ós rud é go bhfuil srianta á gcur le caiteachas poiblí tá sé ríthábhachtach go dtabharfaidh eagraíochtaí níos mó aire dá lucht féachana agus go mbreathnódh siad ar bhealaí chun cur lena líon," a dúirt an tUasal Cloake.

Ba é a dúirt Uachtarán Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath, an tOllamh Ferdinand von Prondzynski: Cuirimidne ag DCU fáilte roimh an tionscnamh seo, agus is cúis áthais dúinn go bhfuil ról lárnach ag Una Carmody sa tionscadal ríthábhachtach seo de chuid na Comhairle Ealaíon.  Cuirimid fáilte roimh na naisc a chruthóidh an tionscadal  seo idir an Ollscoil agus an Chomhairle agus táimid cinnte de go mbeimid in ann tógáil orthu amach anseo.  Ní fada go bhfógrófar cé a thiocfaidh i gcomharbacht ar Una mar Príomhoifigeach Feidhmiúcháin an Helix, fad is a bheidh sí ar iasacht."

Ba é a dúirt Una Carmody, "Cúis mhór spéise dom na dúshláin ata le sárú ag eagraíochtaí ealaíon agus lucht féachana a bhfuil sé d'aidhm ag an Tionscadal Lucht Féachana aghaidh a thabhairt orthu ar bhealach struchtúrach agus ó thaobh forbairt lucht féachana.   Is í an chéid chéim le déanamh ná creatlach a fhorbairt don tionscadal chun aghaidh a thabhairt ar chuid de na fadhbanna atá ag an gComhairle Ealaíon agus ag a gcliaint agus táim ag súil go mór leis an obair."
 

Clonmel Junction Festival
arrow bullet iconCompántas rince Yelemba ón gCósta Eabhair – Comhfhéile Chluain Meala.
Foilseacháin le déanaí
22 Aibreán 2014: Title (GA) (PDF, )
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)