08 Lúnasa 2008: Déanann Cathaoirleach na Comhairle Ealaíon comhghairdeas le Druid agus leis an drámadóir Enda Walsh

Déanann Cathaoirleach na Comhairle Ealaíon comhghairdeas le Compántas Téatair an Druid agus leis an drámadóir Enda Walsh, as ucht na dámhachtana Scotsman Fringe First a ghnóthú don dara bliain as a chéile ag Féile Dhún Éideann le The New Electric Ballroom.

Dúirt Olive Braiden, Cathaoirleach na Comhairle Ealaíon, go raibh sí fíor-shásta an nuacht a chloisteáil.

"Táim ríméadach gur baineadh an éacht seo amach don dara bliain as a chéile. Is seoda náisiúnta iad Druid agus Enda Walsh. Is cúis bróid faoi leith dúinn go bhfuil comhalta na Comhairle Ealaíon, Rosaleen Linehan, mar aisteoir sa dráma sármhaith seo" a dúirt an tUasal Braiden. "Tá an Chomhairle Ealaíon fíor-bhródúil as a ról mar phríomhfhoinse maoinithe an Druid."

Sholáthraigh an Chomhairle Ealaíon maoiniú de €857,540 do Chompántas Téatair an Druid don bhliain 2008, agus tá maoiniú de €920,540 dáilte do 2009. Tá taibhléiriú The New Electric Ballroom ag Féile Dhún Éideann á thacú ag Cultúr Éireann, an ghníomhaireacht rialtais a chuireann ealaíona na hÉireann chun cinn thar lear.

Mhol Mary Cloake, Stiúrthóir na Comhairle Ealaíon, an obair atá déanta ag Enda Walshe agus Druid. "Léiríonn an rath atá ar The New Electric Ballroom in athuair go mbaintear amach an caighdeán idirnáisiúnta is airde in Éirinn maidir le scríbhneoireacht téatair, léiriú agus taibhléiriú."

Clonmel Junction Festival
arrow bullet iconCompántas rince Yelemba ón gCósta Eabhair – Comhfhéile Chluain Meala.
Foilseacháin le déanaí
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)
07 Aibreán 2014: Annual report/An tuarascáil bhliantúil 2012 (PDF, 1.97 MB)