22 Meán Fómhair 2008: Tá aighneachtaí á lorg anois ag TG4, ag an gComhairle Ealaíon agus ag Bord Scannán na hÉireann!

Breathnóidh scéim Splanc! 2008 go grinn ar scannánaíocht in Éirinn mar léiriú físe ar chultúr na hÉireann agus déanfaidh sí scannánóirí comhaimseartha a cheiliúradh, i nGaeilge agus i mBéarla araon.  Beidh sé mar aidhm aici léargas leathan ilchuimsitheach a thabhairt ar ealaíon na scannánaíochta agus ar fhorbairt scannán mar fhoirm ealaíne, agus fíorfhiúntas ealaíne agus cultúrtha a thabhairt chuig lucht féachana teilifíse le linn na mbuaicuaireanta féachana. Tá aighneachtaí á lorg anois le haghaidh sraith scannán a bhreathnóidh go grinn ar gach foirm scéalaíochta ar scannán in Éirinn.  Ba cheart príomhscannáin, gearrscannáin, drámaíocht teilifíse, cláir fhaisnéise, saothair bheoghnímh agus saothair bheochana agus gach foirm eile de shaothair chruthaitheacha scannán a áireamh.

Is féidir an tsraith a léiriú ar bhealach cruthaitheach agus d'fhéadfadh sí mar shampla turas cróineolaíoch nó téamach a thógáil trí fhorbairt na scannánaíochta in Éirinn.  Ba cheart go mbeadh an ealaíon a bhaineann leis an gcaoi ina phléitear leis na scéalta ó thaobh amhairc de chun tosaigh i ngach eipeasóid lena n-áireofar sleachta as scannáin agus as saothair eile.  Ba cheart go mbeadh an t-ábhar inrochtana le haghaidh lucht féachana féilte agus teilifíse araon.

Is é an spriocdháta le haighneachtaí a fháil ná 5 i.n. an 17 Samhain 2008.
Is féidir foirmeacha iarratais comhlánaithe Splanc! 2008 a íoslódáil ó www.tg4.ie  www.artscouncil.ie agus www.irishfilmboard.ie

Clonmel Junction Festival
arrow bullet iconCompántas rince Yelemba ón gCósta Eabhair – Comhfhéile Chluain Meala.
Foilseacháin le déanaí
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)
07 Aibreán 2014: Annual report/An tuarascáil bhliantúil 2012 (PDF, 1.97 MB)