01 Deireadh Fómhair 2008: Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon scéim um chlár faisnéise ealaíon nua do ealaíontóirí scannáin

Sheol an Chomhairle Ealaíon Reel Art inniu,  scéim de chuid na Comhairle Ealaíon atá deartha chun deis a chur ar fáil do ealaíontóirí scannáin chun cláir faisnéise chruthaíocha agus shamhlaíocha a dhéanamh ar théama ealaíona.  Beidh Reel Art á fheidhmiú i gcomhar le Filmbase agus le Féile Scannán Idirnáisiúnta Bhaile Átha Cliath Jameson, agus beidh sé ag cur tacaíochta ar fáil do thrí scannán le deontas suas le €80,000 in aghaidh an tionscadail.  Déanfar scannáin Reel Art chun a bheith léirithe go hamharclannach agus léireofar den chéad uair iad ag Féile Scannán Idirnáisiúnta Bhaile Átha Cliath i bhFeabhra 2010.

Ag labhairt di faoin scéim, dúirt Fionnuala Sweeney, Ceann Scannán agus na nEalaíon Idirnáisiúnta ''Cuireann Reel Art deis uathúil ar fáil do ealaíontóirí scannán chun scannáin faisnéise faoi na healaíona a dhéanamh atá samhlaíoch agus bunaithe ar aeistéitic.  Is scéim atá inti chun ealaíon a chruthú faoi ealaíon agus chun scannáin a dhéanamh nach ndéanfaí gan í.

Tá Reel Art ag teacht i gcomharbacht ar an scéim faisnéis ealaíon, Documenting the Arts, agus cuirfidh sé tacaíocht ar fáil do thionscadail a dhéanfaidh plé ar na healaíona ar bhealach cruthaíoch atá spreagúil ó thaobh amhairc de.  Is í an phríomhaidhm atá ag Reel Art ná cur le, seachas aithris a dhéanamh ar, na cláir faisnéise agus na cistiúcháin eile atá á dtairiscint ag an gComhairle Ealaíon, agus ag craoltóirí agus ag gníomhaireachtaí maoinithe eile in Éirinn. 

Tá tuilleadh sonraí agus foirmeacha iarratais i gcomhair Reel Art ar fáil ar shuíomh gréasáin Reel Art www.reelart.ie nó ó Filmbase, a bheidh ag feidhmiú na scéime, www.filmbase.ie.  Ba chóir iarratais a sheoladh i gcruachóip chuig Filmbase, An tSráid Chuar, Barra an Teampaill, Baile Átha Cliath 2 roimh 17:00 ar an gCéadaoin, 5 Samhain 2008. 

Clonmel Junction Festival
arrow bullet iconCompántas rince Yelemba ón gCósta Eabhair – Comhfhéile Chluain Meala.
Foilseacháin le déanaí
22 Aibreán 2014: Title (GA) (PDF, )
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)