03 Iúil 2008: Bronnann an Chomhairle Ealaíon níos mó ná €900,000 ar Ealaíontóirí Aonair

Tá an Chomhairle Ealaíon tar éis a fhógairt go bhfuil cuid de na healaíontóirí, na ceoltóirí, na scannánóirí, na hamharcealaíontóirí agus na damhsóirí is ardtallainne agus is tréithí in Éirinn tar éis maoiniú níos mó ná €900,000 a fháil ón gcáiníocóir.

Ina iomlán, fuair 76 ealaíontóir aonair ar fud na tíre na deontais mar chuid de Dhámhachtainí Sparánachta na Comhairle Ealaíon don bhliain 2008. Fuair an Chomhairle Ealaíon 373 iarratas san iomlán agus tá siad tar éis maoiniú de €915,210 san iomlán a thairiscint.

I measc na ndaoine ar bronnadh dámhachtain orthu bhí na húdair Julia Kelly, Claire Kilroy agus Darach Ó Scolaí; Zoe Conway, fidléir traidisiúnta Éireannach; Naomi Wilson agus Stephen Burke, scannánóirí; James Hosty agus Catherine Young, ealaíontóirí damhsa; agus Séamus Nolan agus Eoin McHugh, amharcealaíontóirí.

Ag labhairt di ag ócáid ceiliúrtha na ndámhachtainí, dúirt Mary Cloake, Stiúrthóir na Comhairle Ealaíon, go mba chóir go mbeadh muintir na hÉireann bródúil as a gcuid ealaíontóirí, agus as an bpaisean agus an obair chrua a chuireann na healaíontóirí sin isteach gach lá agus saothair ealaíne á gcruthú acu.

"Tá a fhios againne chomh maith libhse nach iad na hoícheanta oscailte ná na seoltaí a chruthaíonn an t-ealaíontóir. Is é an guth ciúin ach treisiúil sin atá laistigh a chaithfear a chloisteáil," a dúirt an tUasal Cloake.

"Is minic nach bhfeiceann an pobal mór ach giota den rud iomlán. Táimid anseo inniu chun aitheantas a thabhairt don dianobair agus do na huaireanta fada atá ag teastáil chun saothar ealaíne den scoth a chruthú," a dúirt sí.

Clonmel Junction Festival
arrow bullet iconCompántas rince Yelemba ón gCósta Eabhair – Comhfhéile Chluain Meala.
Foilseacháin le déanaí
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)
07 Aibreán 2014: Annual report/An tuarascáil bhliantúil 2012 (PDF, 1.97 MB)