07 Iúil 2008: Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon plean maoiniúcháin nua trí bliana d'Amharclann na Mainistreach

D'fhógair an Chomhairle Ealaíon gur thairg sí maoiniú trí bliana d'Amharclann na Mainistreach don tréimhse 2009-2011. Cuideoidh an comhaontú maoiniúcháin ilbhliantúil nuálaíoch seo leis an Amharclann clár uaillmhianach amharclainne a chur i ngníomh go céimneach, mar a gcuirfear drámaí nua le scríbhneoirí Éireannacha ar stáitse gach bliain - ar bhonn náisiúnta agus idirnáisiúnta araon.

Sa socrú trí bliana seo gheobhaidh an Amharclann  €9.2m i 2009, €10.0m i 2010 agus €11.0m i 2011 - sin €30.2m san iomlán. Treiseoidh an tairiscint mhaoiniúcháin nua seo an t-infheistiú trí bliana a rinne an Chomhairle Ealaíon in Amharclann na Mainistreach roimhe seo, ó 2006 go 2008, a chuir an amharclann ar a bonnaibh arís tar éis na géarchéime airgeadais sa bhliain 2005 agus a dhearbhaigh dea-cháil aisteoirí agus lucht féachana na hamharclainne athuair.   

Ag trácht ar an bhfógra inniu dúirt Oilve Braiden, Cathaoirleach na Comhairle Ealaíon, "Tá an Chomhairle Ealaíon an-mhórálach as a lámh chúnta ag cur Amharclann na Mainistreach ar ais ar a bonnaibh airgeadais inmharthanach arís, agus is cúis mhór áthais dúinn a fhógairt go bhfuil socrú maoiniúcháin trí bliana nua á dhéanamh leis an amharclann." 

Dúirt Mary Cloake, Stiúrthóir na Comhairle Ealaíon, "Táimid cinnte go gcuideoidh an maoiniú seo le hAmharclann na Mainistreach céimeanna suntasacha a ghlacadh i dtreo fhíorú a físe - is é sin a bheith faoi bhláth.  A bhuíochas leis an maoiniú beidh Amharclann na Mainistreach ábalta níos mó deiseanna a sholáthar do scríbhneoirí, d'aisteoirí agus do chleachtóirí eile a bhíonn ag obair leis an amharclann, agus beidh teacht ag an bpobal ar amharclann den chéad scoth." 

Tá an Amharclann thar a bheith sásta leis an maoiniú nua, agus gheall sí go bhfógrófaí clár spreagúil iomlán imeachtaí amárach.

Dúirt an Breitheamh Bryan McMahon, Cathaoirleach na hAmharclainne, "Is iontach an nuacht é seo d'Amharclann na Mainistreach agus a bhuíochas leis an maoiniú beidh an amharclann leanúint lena sárobair agus í ar cheann de na hamharclanna is fearr ar domhan."  Ba mhaith liom buíochas a ghabháil leis an gComhairle Ealaíon agus le Cathaoirleach na Comhairle, Olive Braiden, as a ndíograis leanúnach i leith na hamharclainne - todhchaí amharclann náisiúnta na hÉireann á daingniú acu."  

Ag trácht ar an maoiniú a d'fhógair an Chomhairle inniu dúirt Fiach Mac Conghail, Stiúrthóir Amharclann na Mainistreach, "Aitheantas atá i gcinneadh na Comhairle Ealaíon maoiniú trí bliana a sholáthar d'Amharclann na Mainistreach - aitheantas ar idir pholasaí ealaíonta agus ar an bhfeidhmíocht bainistíochta a bhí ar bun againn go tréan ó 2006 i leith.  Sna trí bliana atá imithe tharainn bhí próiseas athraithe mór á chur i bhfeidhm againn laistigh den eagraíocht de réir mar a bhí an gort á threabhadh againn ionas go bhféadfaimis fás.   Anois, a bhuíochas leis an tacaíocht ríthábhachtach seo ón gComhairle Ealaíon, beidh amharclann náisiúnta na hÉireann ábalta infheistiú i ndrámaí nua Éireannacha agus mórshaothair idirnáisiúnta a léiriú.   Is mór ag Amharclann na Mainistreach a freagracht tacú le pobal téatair na hÉireann agus in oibriú leo agus todhchaí mhaith láidir á cur ar bun do théatar na hÉireann, sa bhaile agus thar lear."

Clonmel Junction Festival
arrow bullet iconCompántas rince Yelemba ón gCósta Eabhair – Comhfhéile Chluain Meala.
Foilseacháin le déanaí
22 Aibreán 2014: Title (GA) (PDF, )
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)