26 Meitheamh 2008: Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon, Iontaobhas IRMA agus Music Network Sonraí ar an Scéim Chaipitiúil

Déanfaidh an Chomhairle Ealaíon, Iontaobhas IRMA agus Music Network sonraí a fhógairt inniu (an 23 Meitheamh 2008) maidir leis an Scéim Chaipitiúil Ceoil agus an Tionscadal Taighde, tionscnamh gnímh-taighde atá deartha chun tacaíocht a chur ar fáil le huirlisí ceoil a cheannach in 2008. Feidhmeofar an scéim agus an tionscadal taighde ar bhonn treoirscéime in 2008 agus beidh sé deartha chun struchtúir ar bhonn foirmiúil a mholadh do thacaíocht leanúnach sa réimse seo i ndiaidh 2008. Is é 5:30 i.n. Dé Luain an 29 Meán Fómhair an spriocdháta chun iarratais a fháil.

Ag trácht ar an tionscnamh, deir Mary Cloake, Stiúrthóir na Comhairle Ealaíon, "Aithníonn an Chomhairle Ealaíon an réimse riachtanas d'infheistíocht chaipitiúil i gceol ar fud na hÉireann. D'fhéadfadh ceannach uirlisí a bheith ar ceann de na príomhréimsí deacrachta do cheoltóirí agus d'ensembles. Is féidir leis na costais a bhaineann le ceannach, cothabháil agus deisiúchán uirlisí a bheith ina mbac ar fhorbairt go leor eagraíochtaí, agus tá sé d'aidhm ag an scéim seo dul i ngleic leis."

Tá trí chatagóir tacaíochta faoin Scéim Chaipitiúil Ceoil dírithe ar ealaíontóirí taibhiúcháin ardoilte, ar ghrúpaí/ensembles taibhiúcháin neamhghairmiúla agus orthu siúd atá ag obair in ógeagraíochtaí nó in eagraíochtaí pobail a thacaíonn le cleachtas an cheoil. Is gnás nua atá sa scéim seo don Chomhairle Ealaíon mar beidh grúpaí ceoil neamhghairmiúla in ann cur isteach ar mhaoiniú faoi shraith amháin den scéim den chéad uair.

Díreoidh an Scéim Chaipitiúil Ceoil, atá á bainistiú ag Music Network, ar uirlisí ceoil a cheannach in 2008. Déanfar dámhachtainí faoin scéim seo ar ealaíontóirí aonair, ar ensembles agus ar eagraíochtaí a thacaíonn le cleachtadh an cheoil ar bhealaí eile. Tá ciste iomlán suas go dtí €350,000 i gcúnamh deontais ar fáil in 2008, a bhfuil €130,000 beartaithe go sainiúil chun tacú le trealamh cleachtaidh agus le huirlisí a cheannach do ghrúpaí óige agus pobail, trí infheistíocht aonuaire sa scéim á maoiniú ag Iontaobhas IRMA.  

Deir Dick Doyle, Stiúrthóir Iontaobhas IRMA & POF IRMA & PPI: "Is cúis áthais é d'Iontaobhas IRMA a bheith i gcomhpháirtíocht leis an gComhairle Ealaíon ar scéim náisiúnta den chineál seo. Tá os cionn €1.5 milliún infheistithe ag an Iontaobhas go dtí seo chun cabhrú le daoine óga rochtain a fháil ar cheol. Is é cuspóir na scéime seo ná áiseanna cleachtaidh a chur ar fáil go háitiúil do bhannaí ceoil óga."

Breathnóidh an Tionscadal Taighde, a bheidh á bhainistiú ag an gComhairle Ealaíon, ar réimse níos leithne de shaincheisteanna gaolmhara lasmuigh de scóip na scéime nua, lena n-áireofar na riachtanais chun trealamh a cheannach; ionaid chleachtaidh a chur ar fáil; agus forbairt na n-ionad taibhiúcháin d'ealaíontóirí, ensembles, ionaid agus eagraíochtaí tacaíochta atá ag feidhmiú i ngach réimse den chleachtas ceoil.

Is é 5:30 i.n. Dé Luain an 29 Meán Fómhair an spriocdháta chun iarratais a fháil. Le tuilleadh eolais a fháil, téigh chuig www.musicnetwork.ie nó déan teagmháil le Bainisteoir na Scéime Caipitiúla Ceoil, Music Network, Teil. 01 6719429 nó ríomhphost capitalscheme@musicnetwork.ie

Clonmel Junction Festival
arrow bullet iconCompántas rince Yelemba ón gCósta Eabhair – Comhfhéile Chluain Meala.
Foilseacháin le déanaí
22 Aibreán 2014: Title (GA) (PDF, )
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)