22 Iúil 2008: Olive Braiden le héirí as a post mar Chathaoirleach na Comhairle Ealaíon

Tá an tUasal Olive Braiden, atá mar Chathaoirleach na Comhairle Ealaíon le cúig bliana anuas, tar éis a fhógairt go gcuirfidh sí a téarma i gcrích an mhí seo chugainn agus nach mbeidh sí ag leanúint ar aghaidh sa ról.

Ag labhairt di ag ócáid chun Biennale na Veinéise atá ag teacht aníos a mharcáil i mBaile Átha Cliath inniu, dúirt an tUasal Braiden gur mór an onóir é gur iarr an tAire Ealaíon, Spóirt agus Turasóireachta, an tUasal Martin Cullen, TD, uirthi leanúint ar aghaidh mar Chathaoirleach ar feadh cúig bliana eile, ach gur dhiúltaigh sí é.

"Ba mhaith liom mo bhuíochas a ghabháil leis an Aire as an cúirtéis iontach a thaispeáin sé dom in san am atá an phunann Ealaíon ina sheilbh aige. Bhain mé an-tairbhe as na cúig bliana seo caite mar Chathaoirleach na Comhairle Ealaíon," a dúirt an tUasal Braiden. "Bhí sé mar onóir mhór oibriú le triúr Aire Ealaíon chun na healaíona a fhorbairt agus a chur chun cinn in Éirinn. Bhí sé mar onóir chomh maith a bheith in oifig le mo chomhbhaill den Chomhairle, agus le Stiúrthóir agus foireann na Comhairle Ealaíon. Creidim go bhfuil cúig bliana mar thréimhse idéalach domsa oibriú i réimse atá lán d'fhuinneamh agus chruthaitheacht, agus anois tá sé in am dom bogadh ar aghaidh."

Ag labhairt dó ag an ócáid leis an Uasal Braiden, mhol an tAire Martin Cullen, TD, Cathaoirleach na Comhairle Ealaíon: "Ba mhaith liom buíochas a ghabháil le Olive Braiden ar son an Rialtais. Le breis agus fiche bliain anuas, d'oibrigh Olive go gairmiúil agus go neamhthuirseach san earnáil dheonach agus pobail. Bhí sí ina habhcóide iontach do na healaíona agus d'ealaíontóirí.  D'éirigh go han-mhaith lena cumas éisteacht le healaíontóirí, a bpaisean a chur in iúl agus ansin abhcóideacht a dhéanamh ar a son - tá sé seo léirithe sa mhaoiniú suntasach Rialtais a thug an Roinn Ealaíon, Spóirt agus Turasóireachta don Chomhairle Ealaíon thar na cúig bliana seo a chuaigh thart. Tá aithne agam ort, a Olive, óir ceapadh mar Chathaoirleach tú i 2003, tá tú tar éis taisteal ar fud na tíre ar bhonn seachtainiúil le bualadh le heagraíochtaí ealaíon, le héisteacht lena n-ábhair imní, agus lena gcuid ratha a chomóradh. Lig dom buíochas a ghabháil leat as do ghairmiúlacht agus thiomantas do do ról thar na cúig bliana seo a chuaigh thart sa Chomhairle Ealaíon agus guímid gach rath ort amach anseo, i do shaol pearsanta agus gairmiúil araon."

Mhol an tUasal Mary Cloake, Stiúrthóir na Comhairle, an tUasal Braiden chomh maith: "Tá dul chun cinn suntasach déanta ag an gComhairle Ealaíon le cúig bliana anuas le Olive mar Chathaoirleach uirthi. "D'éirigh go han-mhaith léi agus í ag argóint le haghaidh maoiniú agus acmhainní don Chomhairle agus do phobal na n-ealaíon. Bhí a cuid fuinnimh agus a fiuchadh foinn mar spreagadh do gach duine a tháinig i dteagmháil léi. Thug sí scileanna nua don Chomhairle agus táimid fíor-bhuíoch di agus ba mhór an onóir dúinn a bheith ag obair léi.

Clonmel Junction Festival
arrow bullet iconCompántas rince Yelemba ón gCósta Eabhair – Comhfhéile Chluain Meala.
Foilseacháin le déanaí
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)
07 Aibreán 2014: Annual report/An tuarascáil bhliantúil 2012 (PDF, 1.97 MB)