18 Iúil 2008: Tá tionscnamh trí bliana eile á bheartú ag an gComhairle Ealaíon le haghaidh na nEalaíon Traidisiúnt

D'fhógair an Chomhairle Ealaíon inniu go bhfuil sé ar intinn aici tionscnamh trí bliana eile a fhorbairt le haghaidh na nEalaíon Traidisiúnta. Cuireadh bailchríoch rathúil ar Thionscadal na nEalaíon Traidisiúnta 2005 - 2008. Tugadh isteach an Scéim Dheis lena linn agus méadaíodh an maoiniú do na healaíona traidisiúnta trí dheontais agus dámhachtainí príomhshrutha na Comhairle Ealaíon.

Tugadh isteach an Scéim Dheis mar chuid de thionscnamh na bliana 2005, bhí rath ar an éascú a rinneadh air agus spreagadh pobal na nEalaíon Traidisiúnta maoiniú a iarradh ón gComhairle Ealaíon.  Cuireadh maoiniú ar b'fhiú beagnach €1.7 milliún é ar fáil le haghaidh breis agus 250 tionscadal faoi leith ó chéad tugadh isteach Deis i Meán Fómhair 2005.

Ag labhairt di inniu ag ócáid a eagraíodh mar cheiliúradh ar an rath a bhí ar an tionscnamh dúirt Cathaoirleach na Comhairle Ealaíon, Olive Braiden: "Bhí an tionscnamh seo againn chun aitheantas a thabhairt don stádas uathúil atá ag na healaíona seo i gcultúr na hÉireann. Cé go bhfágann gach glúin a mharc féin orthu léiríonn siad ardéirim dúchasach buan na tíre seo, éirim atá le sonrú go soiléir fós i saol na hÉireann."

Lean sí uirthi agus dúirt: "Léiríonn Deis an chaoi ar ghá don Chomhairle Ealaíon braith ar thionscnaíocht na ndaoine sin a bhfuil sé d'aidhm aici cabhrú leo má tá rath le bheith ar thionscnamh ar bith. B'iontach an chaoi ar chabhraigh sé linn a thuiscint i gceart cad iad na cuspóirí agus na huaillmhianta atá acu agus cad is féidir linn a dhéanamh le cabhrú le healaíontóirí traidisiúnta na cuspóirí sin a bhaint amach, agus geallaim daoibh go raibh rath ar an tionscadal sa mhéid sin. Ní cóir gurb aon chúis iontais é mar sin go bhfuil sé ar intinn ag an gComhairle tionscnamh trí bliana eile a fhorbairt le haghaidh na nEalaíon Traidisiúnta."

Dúirt Olive Braiden Uasal freisin gur léir go raibh tacaíocht bhreise á tabhairt ag an gComhairle Ealaíon do na hEalaíona Traidisiúnta trí mheán na ndeontas príomhshrutha, dámhachtainí agus tionscnaimh forbartha agus trí scéimeanna saincheaptha ar nós Turas.

"Tá an Chomhairle Ealaíon ag seoladh litreacha le tairiscintí faoi mhaoiniú chuig na hEagraíochtaí le Maoiniú Rialta (RFO).  Cúis áthais dom a fheiceáil go bhfuil dhá cheann de na RFOanna is suntasaí agus is mó le rá anseo um thráthnóna -- Na Píobairí Uilleann agus Taisce Cheol Dúchais Éireann," a dúirt Olive Braiden Uasal freisin.

Lena chois sin dúirt sí go raibh an Chomhairle Ealaíon bródúil as a ról mar ghníomhaireacht Stáit agus go raibh siad fíorbhuíoch as an mhaoiniú a fhaigheann sí ón rialtas thrí mheán na Roinne Ealaíon, Spóirt agus Turasóireachta.

Clonmel Junction Festival
arrow bullet iconCompántas rince Yelemba ón gCósta Eabhair – Comhfhéile Chluain Meala.
Foilseacháin le déanaí
22 Aibreán 2014: Title (GA) (PDF, )
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)