06 Meitheamh 2008: Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon faighteoir Chomhaltacht Jerome Hynes 2008/2009

D'fhógair an Chomhairle Ealaíon inniu gur bronnadh an Chomhaltacht Éireannach 2008/2009 - ar a dtugtar Comhaltacht Jerome Hynes - ar an Uasal Willie White, Stiúrthóir Ealaíon, an tIonad Ealaíon Project, faoin gClár Ceannaireachta Clore, atá bunaithe sa Ríocht Aontaithe. Is é aidhm an tionscnaimh ná cur le heolas, scileanna agus taithí daoine a d'fhéadfadh a bheith ina gceannairí sna healaíona thar raon leathan de ghníomhaíochtaí cultúrtha. Rinneadh an Chomhaltacht Éireannach a thairiscint i gcomhar leis an gComhairle Ealaíon anuraidh freisin, agus rinne an Chomhairle í a athainmniú in Eanáir 2006 in ómós Jerome Hynes, nach maireann, a bhí ina Leas-Chathaoirleach ar an gComhairle Ealaíon agus ina Phríomhfheidhmeannach ar Fhéile Cheoldráma Loch Garman. Tá luach timpeall €71,000 ar fad sa Chomhaltacht (i.e. €50,000 ón gComhairle Ealaíon agus Stg£15,000 ó Clore).
 
Glacfaidh an tUasal White páirt i gclár bliana a thosóidh i mí Mheán Fómhair. Tá dhá dhianchúrsa chónaitheacha ceannaireachta; forbairt ghairmiúil trí mheantóireacht, teagasc agus foghlaim i ngrúpa; tionscadal taighde grinn, faoi mhaoirsiú Institiúid Ardoideachais; agus tréimhse iasachta, lena n-áirítear taithí ar bhainistiú tionscadail dhúshlánaigh, mar chuid den chlár.

Ag labhairt dó mar gheall ar an dámhachtain, dúirt Willie White: "Tá áthas an domhain orm agus is mór an onóir dom Comhaltacht Jerome Hynes a bhaint amach. Is deis foghlama uathúil í seo ina gcuirfear ar mo chumas mo scileanna ceannaireachta a fhorbairt i gcuideachta grúpa dearscnaitheach daoine. Táim ag súil go mór le húsáid a bhaint as an eolas agus na léargais a gheobhaidh mé ón gcomhaltacht chun m'obair le healaíontóirí comhaimseartha a nascadh le mo spéis i rannpháirtíocht chultúrtha agus sa gheilleagar cruthaitheach."

Is í Sharon Murphy, Uasal, Comhalta Jerome Hynes 2007/2008.

Ba é a dúirt Mary Cloake, Stiúrthóir na Comhairle Ealaíon: "Ba cheannaire ardchumasach le fís iontach é Jerome Hynes. I measc buanna eile, bhí páirt lárnach aige i nasc a chruthú idir an Chomhairle Ealaíon agus Fondúireacht Clore Duffield. Tá súil againn go dtabharfaidh sampla Jerome Hynes inspioráid d'fhaighteoirí na Comhaltachta atá ainmnithe ina onóir, ionas go mbeidh siad chomh láidir agus chomh paiseanta céanna sa mhéid a chuirfidh siadsan le forbairt na n-ealaíon in Éirinn."

Is Stiúrthóir Ealaíon Ionad Ealaíon Project i mBaile Átha Cliath é Willie White ó 2002 i leith. Tá sé freagrach as feidhmíocht airgeadais agus ealaíonta na heagraíochta agus as coimisiúnú, comhléiriú agus eagrú clár do dhá spás taibhithe agus do thionscadail fhánacha lasmuigh den láithreán. I measc na dtionscadal a rinneadh le deireanas bhí We Are Here 3.0 taibhiú comhaimseartha curtha i láthair i gcomhpháirtíocht le hÚdarás Forbartha Cheantar Duganna Bhaile Átha Cliath (2008); Track a bhí ina turas siúil déanta ag Brokentalkers mar chuid de cheiliúradh Athbhliain na Síne (2008), agus The Theatricality of Cinema, séasúr scannán le clár leagtha amach ag Joe Lawlor agus Christine Molloy (Desperate Optimists) i gcomhar le hInstitiúid Scannán na hÉireann.

Sular thosaigh sé le hIonad Ealaíon Project, d'oibrigh sé le RTÉ ar feadh ceithre bliana, den chuid is mó ar Later with John Kelly agus The View.

Agus é ag oibriú go neamhspleách, d'fhóin sé mar Stiúrthóir Ealaíon Dublin Youth Theatre in 2007 (nuair a chomóir an eagraíocht 30 bliain ar an saol) agus in 2008, agus d'oibrigh sé mar choimeádaí chomhdháil bhliantúil an Fhóraim Amharclannaíochta.

Is stiúrthóir de TASCQ Bharra an Teampaill (Trádálaithe sa Cheantar ag Tacú leis an gCeathrú Chultúrtha) é. Tá ailt leis foilsithe i roinnt foilseacháin ealaíon, san Irish Times agus san irisleabhar Dubliner agus chuir sé agallaimh phoiblí ar stiúrthóirí téatair, ceoltóirí agus ealaíontóirí rince.

Is céimí é Willie de TCD (MPhil) agus UCD (BA,MA) agus rinne sé staidéar ar Amharclannaíocht na hÉireann agus Béarla faoi seach.

Clonmel Junction Festival
arrow bullet iconCompántas rince Yelemba ón gCósta Eabhair – Comhfhéile Chluain Meala.
Foilseacháin le déanaí
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)
07 Aibreán 2014: Annual report/An tuarascáil bhliantúil 2012 (PDF, 1.97 MB)