11 Meitheamh 2008: Déanann an Chomhairle Ealaíon forbairt ar shuíomh gréasáin Ealaíne Poiblí dinimiciúil nua


Tá dhá iarraidh ar thairiscint á lorg ag an gComhairle Ealaíon i gcomhair forbartha agus bainistíochta ar shuíomh gréasáin dinimiciúil nua agus acmhainn chartlainne a dhéanfaidh sárfheabhas agus nuálaíocht a chur chun cinn dóibh siúd atá ag obair sa réimse ealaíon poiblí.

Déanfaidh an suíomh gréasáin comhairle phraiticiúil, acmhainní, agus eolas a sholáthar agus a ghineadh d'aon duine ar mian leis nó léi tabhairt faoi obair choimisiúnaithe.  Léireoidh sé éagsúlacht na gcleachtas ealaíon agus déanfaidh sé dioscúrsa a ghineadh faoi cheisteanna tráthúla, chomh maith le cur chuige dea-chleachtais a sholáthar don choimisiúnú.

Agus í ag trácht ar an suíomh gréasáin nua, dúirt Stiúrthóir na Comhairle Ealaíon, Mary Cloake: "Seo forbairt an-suntasach i gcomhair cleachtas ealaíne poiblí in Éirinn, agus is bealach an-tábhachtach é trínar féidir linn tacú lenár n-aidhmeanna straitéiseacha." 

Tá na hiarratais ar thairiscint le fail ó www.e-tenders.gov.ie:

. Forbairt inneachair agus bainistíocht tionscadail i gcomhair suíomh gréasáin ealaíne poiblí
. Forbairt ghréasáin ar shuíomh gréasáin ealaíne poiblí

Clonmel Junction Festival
arrow bullet iconCompántas rince Yelemba ón gCósta Eabhair – Comhfhéile Chluain Meala.
Foilseacháin le déanaí
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)
07 Aibreán 2014: Annual report/An tuarascáil bhliantúil 2012 (PDF, 1.97 MB)