15 Bealtaine 2008: Tá an Chomhairle Ealaíon chun an Cnuas do chomhaltaí Aosdána a mhéadú

 
Mar chuid dá tiomantas leanúnach chun a raon tacaíochtaí d'ealaíontóirí a fheabhsú, d'fhógair an Chomhairle Ealaíon méadú suntasach ar an gCnuas, .i. an íocaíocht a íoctar do chomhaltaí áirithe Aosdána chun ligean d'ealaíontóirí díriú isteach go lánaimseartha ar obair chruthaitheach. Méadófar an tsuim bhliantúil ó €12,180 go €20,000 thar tréimhse na trí bliana seo chugainn. Tá an Cnuas mar chuid thábhachtach de thacaíocht na Comhairle Ealaíon d'ealaíontóirí a bhfuil céim chinniúnach dá slite beatha arna mbaint amach acu.

Dúirt Mary Cloake, Stiúrthóir na Comhairle Ealaíon: "Leagann Comhpháirtíocht ar son na nEalaíon clár amach chun feabhas a chur ar an gcomhshaol oibre ina gcuireann ealaíontóirí leis an tsochaí. Tá áthas orainn a bheith in ann an méadú seo ar an gCnuas a fhógairt. Fostríocann sé tiomantas na Comhairle Ealaíon d'ealaíontóirí ar leith a spreagadh agus tacú leo agus léiríonn sé infheistíocht sna healaíona don todhchaí".

Is é seo an chéad mhéadú ar an gCnuas ó 2004. D'aithin an Chomhairle Ealaíon go bhfuil an íocaíocht reatha agus an teorainn ar thuilleamh an ealaíontóra chun go bhfaigheadh sé an Cnuas íseal go leor. Rinneadh an cinneadh an méadú a chéimniú thar tréimhse trí bliana mar gheall ar shriantaí buiséadacha.

Tá comhaltaí Aosdána incháilithe an Cnuas a fháil - is bhlianacht cúig bliana í seo - le cur ar a gcumas a gcuid ama agus a ndúthracht go léir a chaitheamh lena gcuid ealaíon. Is féidir le comhalta iarratas a chur isteach ar an gCnuas tráth ar bith, ach caithfidh siad imlíne den obair ealaíne a mholtar a sholáthar, maille le doiciméadúchán ioncaim. Ní féidir le comhalta Aosdána a bhfuil ioncam aige/aici atá oiread amháin go leith níos mó ná luach an Chnuais - €18,270 go dtí seo - an Cnuas a fháil.

Cuireann an Chomhairle Ealaíon raon cistí ar fáil d'ealaíontóirí aonair lena n-áirítear, sparánachtaí; dámhachtainí faoina tionscnamh ealaíon seanbhunaithe, .i. Deis; deontais atá dírithe ar obair nua; maoiniú do thionscadail aon uair amháin ó ealaíontóirí aonair; maille le deontais taistil agus oiliúna.

Ina theannta sin d'fhógair an Chomhairle Ealaíon inniu go ndéanfaidh sé mórstaidéar a choimisiúnú go gairid i gcomhpháirtíocht le Comhairle Ealaíon Thuaisceart Éireann ar dhálaí maireachtála agus oibre ealaíontóirí in Éirinn. Tá sé seo mar chuid de thiomantas leanúnach na Comhairle chun beartas a cheapadh i leith na healaíona atá bunaithe ar fhianaise.

Clonmel Junction Festival
arrow bullet iconCompántas rince Yelemba ón gCósta Eabhair – Comhfhéile Chluain Meala.
Foilseacháin le déanaí
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)
07 Aibreán 2014: Annual report/An tuarascáil bhliantúil 2012 (PDF, 1.97 MB)