12 Meitheamh 2008: Déanann an Chomhairle Ealaíon comhghairdeas lena cathaoirleach, an tUasal Olive Braiden, ar roghnú C

Ag a cruinniú inné, rith an Chomhairle Ealaíon rún comhghairdis lena Cathaoirleach, an tUasal Olive Braiden, ar roghnú Choláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath, di chun Céim Oinigh a fháil ar an Luan seo chugainn, 16 Meitheamh. 

Dúirt an tUasal Mary Cloake, Stiúrthóir na Comhairle, go raibh an eagraíocht faoi onóir gur roghnaíodh an tUasal Braiden i gcomhair céim Dochtúireachta sa Dlí.   "Tá an t-ádh ar an gComhairle Ealaíon tairbhe a bhaint as taithí Olive Braiden mar a Cathaoirleach le cúig bliana anuas.  Fíor-aitheantas ar an obair seo is ea dochtúireacht de chuid an Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath.  Aitheantas is ea í freisin ar éachtaí suntasacha i réimsí eile oibre, lena n-airítear blianta bunathraitheacha mar Stiúrthóir ar an Ionad Éigeandála um Éigniú agus rannpháirtíocht chomhsheasmhach sa Choimisiún um Chearta an Duine agus sa tSeirbhís Chúirteanna.     Is iomaí ról atá comhlíonta ag Olive sa bpolaitíocht, i gcúrsaí gnó, agus san earnáil dheonach agus í mar thacadóir ar son na mban.   Tá cúrsaí na mban feabhsaithe go mór mar thoradh ar a cuid fuinnimh agus a hábaltacht.   

"Tá sé ceart go ndéanfaí tiomantas Olive don tseirbhís phoiblí in Éirinn a aithint.   Is mór an ómós a léiríonn sé di agus tá áthas orm gur roghnaigh an Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, í i gcomhair Céim Oinigh.   

Clonmel Junction Festival
arrow bullet iconCompántas rince Yelemba ón gCósta Eabhair – Comhfhéile Chluain Meala.
Foilseacháin le déanaí
22 Aibreán 2014: Title (GA) (PDF, )
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)