12 Bealtaine 2008: €500,000 ceadaithe i gcomhair 99 Féile Bheag ar fud na hÉireannD'fhógair an Chomhairle Ealaíon sonraí na bhfaighteoirí ar éirigh leo faoi bhabhta a dó de Scéim na bhFéilte Beaga do 2008.  Tá an clár maoinithe sainiúil seo dírithe ar imeachtaí agus féilte atá bunaithe go háitiúil le maoiniú suas go €20,000 iarrtha ar an gComhairle acu. Dámhadh €500,000 san iomlán ar 99 féile agus imeacht ar fud na tíre as 180 iarratas a fuarthas.   B'ionann is €2,114,659 san iomlán agus an méid a d'iarr na 180 iarratasóir.

As na 180 a fuair maoiniú, is iarratasóirí a chuir isteach ar dheontas don chéad uair 24 díobh sin. Tá Scéim na bhFéilte Beaga dírithe, den chuid is mó, ar imeachtaí agus féilte atá bunaithe go háitiúil atá ag lorg maoiniú ón gComhairle Ealaíon. Is féidir na dámhachtainí á dtairiscint a úsáid i gcomhair imeachtaí aonuaire nó clár gníomhaíochtaí féile. Bhí meánluach €5,051 ar dheontas a dámhadh ar iarratasóirí ar éirigh leo sa bhabhta seo.

Ag labhairt di inniu, dúirt Úna McCarthy, Ceann na bhFéilte: "Tá áthas orainn an rath agus an fhorbairt atá ar an scéim seo a fheiceáil, agus tá ríméad orainn faoi líon na n-iarratasóirí ar éirigh leo deontas a fháil don chéad uair i mbliana. Tacaítear a lán tionscadal nideoige leis an scéim seo, ó aithrisí Cobh Carillon go dtí an fhéile tíre Bhéal Átha Seanaid".


Faisnéis Bhreise
Áirítear formhór na gcineálacha ealaíon sa scéim seo agus bhí leibhéal ard suime ann ó fhéilte ildisciplíneacha agus ceoil, chomh maith le líon méadaithe iarrthóirí ó na healaíona traidisiúnta.

Clonmel Junction Festival
arrow bullet iconCompántas rince Yelemba ón gCósta Eabhair – Comhfhéile Chluain Meala.
Foilseacháin le déanaí
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)
07 Aibreán 2014: Annual report/An tuarascáil bhliantúil 2012 (PDF, 1.97 MB)