27 Bealtaine 2008: An chéad chuairt ag an Aire Ealaíon nua ar an gComhairle Ealaíon

Thug an tAire nua Ealaíon, Spóirt agus Turasóireachta, Martin Cullen T.D, a chéad chuairt ar an gComhairle Ealaíon iarnóin inniu.

Bheannaigh Cathaoirleach na Comhairle Ealaíon, Olive Braiden, dó agus chuir sí fáilte roimhe chuig cruinniú na Comhairle.  

Chuir an tUasal Braiden in iúl don Aire Cullen gurb iad na healaíona trí chéile an rud is mó tóir in Éirinn an lae inniu.

"Tá na healaíona anois i gcroílár bheartais an Rialtais agus tá an Chomhairle Ealaíon tiomanta do bheith ag obair leis an Aire chun na pobail ealaíon a chur chun cinn agus a neartú a thuilleadh agus aird a tharraingt ar an leas mór a dhéanann siad dár dtír" arsa an tUasal Braiden. 

Luaigh baill eile de chuid na Comhairle leis an Aire samplaí den ealaín ar fud na tíre a mhaoiníonn an comhlacht neamhspleách.  Áiríodh orthu sin:
 
- Camchuairteanna nua ag léirithe téatair den chéad scoth:
. Tá Amharclann na Mainistreach ag tabhairt chéadléiriú The Seafarer le Conor McPherson go Corcaigh, Gaillimh agus Leitir Ceanainn.
. The an Gate ag tabhairt Waiting for Godot le Samuel Beckett, a bhfuil duaiseanna buaite acu lena aghaidh cheana, chuig 41 baile ar fud na hÉireann.
. The Taming of the Shrew le Shakespeare, léirithe ag Rough Magic le Pauline McLynn mar réalt-aisteoir, a tugadh ar camchuairt go 7 n-ionad ó Thrá Lí go Leitir Ceanainn.
 
- Méadú as cuimse ar na féilte samhraidh dtimpeall is 130 ionad ar fud na tíre, le tacaíocht fhonnmhar ó na cuairteoirí áitiúla agus idirnáisiúnta, mar shampla:
. An fhéile sráide uathúil 'Spraoi' i bPort Láirge, a mheallann timpeall is 60,000 cuairteoir agus rannpháirtí
. Féile Ealaíon Chill Chainnigh a mheallann níos mó cuairteoirí gach bliain mar thoradh ar a huaillmhianta ealaíne
. Féile Ealaíon na Gaillimhe, ceann de na féilte taibhealaíon is fearr san Eoraip de réir an New York Times, a chuireann €20 milliún isteach sa gheilleagar
 
- Ealaíona áitiúla agus pobail, mar shampla:
. Mar thoradh ar chomhpháirtíocht uathúil na Comhairle Ealaíon leis na 34 údarás áitiúil ar fud an Stáit, cuireadh tús leis an tionscnamh Artlinks i gCeatharlach, i gCill Chainnigh, i bPort Láirge, i Loch Garman agus i gCill Mhantáin, rud a chuir acmhainn forbartha gairmiúla ar fáil do gach ealaíontóir san Oir-Dheisceart.
. Nasc a chruthú freisin leis na Nua-Éireannaigh, mar shampla tríd an tacaíocht atáimid a thabhairt don chompántas téatair Calypso, a bhaineann leas as saibhreas ollmhór buanna ó chúlraí éagsúla cultúir, cine agus socheacnamaíochta.
 
Leag baill de chuid na Comhairle béim freisin ar ról lárnach na n-ealaíon san oideachas, agus phléigh siad an aidhm atá ag an gComhairle Ealaíon deis a thabhairt do gach páiste sa tír a bheith páirteach sna healaíona.
 
Thug an tAire Cullen, in éineacht le Stiúrthóir na Comhairle Ealaíon, Mary Cloake, camchuairt an fhoirgnimh ar feadh tamall gearr agus bhuail sé leis an bhfoireann.
 
Is iad baill na Comhairle Ealaíon:
 
Olive Braiden, Cathaoirleach; Maurice Foley, Leas-Chathaoirleach; Theo Dorgan; Noelle Campbell Sharp; Rosaleen Linehan; Orlaith McBride; Mary Nunan; Philip King; Alan Stanford; Aibhlín McCrann; John Crumlish; agus Colm Tóibín.

Clonmel Junction Festival
arrow bullet iconCompántas rince Yelemba ón gCósta Eabhair – Comhfhéile Chluain Meala.
Foilseacháin le déanaí
22 Aibreán 2014: Title (GA) (PDF, )
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)