03 Meitheamh 2008: Daonchairdeas foinse maoinithe nach mbaintear go leor úsáide as - An Chomhairle Ealaíon

Is é atá i gceist le daonchairdeas ná foinse mhaoinithe do na healaíona nach mbaintear go leor úsáide as, agus ba chóir go mbeadh Éire na laethanta seo ag súil go dtabharfadh na daoine a raibh an rath is mó orthu rud éigin ar ais don saol náisiúnta agus ba chóir a leithéid a spreagadh, a dúirt an Chomhairle Ealaíon.

Agus a hathbhreithniú bliantúil do 2007 á chur faoi bhráid an Aire Ealaíon, Spóirt agus Turasóireachta, an tUasal Martin Cullen T.D., dúirt an Chomhairle Ealaíon go raibh slite breise á lorg acu chun a cuid pleananna uaillmhianacha a mhaoiniú agus níos mó ealaíne den scoth a thabhairt do dhaoine ar fud na hÉireann.

"Aithnímid mar Éireannaigh go mbíonn sé de dhualgas orthu siúd a bhfuil ollsaibhreas pearsanta acu rud éigin a thabhairt ar ais don tsochaí, chun an fhlaithiúlacht, an tsaíocht agus an tírghrá ciúin a léiriú a chothaíonn na gnéithe daonna a thugann brí agus féidearthacht don saol", arsa Olive Braiden, Cathaoirleach na Comhairle Ealaíon,

"Dá bhféadfaí a leithéid de fhlaithiúlacht a spreagadh agus a shrianadh, i gcomhar le hobair na Comhairle Ealaíon, chuirfeadh sé go mór le forbairt na n-ealaíon atá tosaithe cheana féin", a dúirt an tUasal Braiden ansin.

Gheall an Chomhairle Ealaíon go léireodh siad a bplean chun daonchairdeas a spreagadh don Aire faoi dheireadh mhí an Mheithimh, agus d'iarr siad air cabhrú leo agus bheith páirteach sa chultúr sin a fhorbairt.
 
Tharraing athbhreithniú bliantúil na heagraíochta do 2007 aird ar an mborradh dochreidte atá tagtha ar ráta forbartha na n-ealaíon ar bhonn réigiúnach agus áitiúil araon.  Ba iad ionaid tionóil na n-ealaíon, féilte agus cláir ealaíne na n-údarás áitiúil is soiléire a léirigh an fás sna healaíona, le 42 féile arna tacú i mí Lúnasa amháin. I mí Dheireadh Fómhair agus i mí na Samhna anuraidh, bhí 40 seó éagsúil ar chamchuairt ar fud na tíre. Thug siad seo sé disciplín ealaíonta difriúil chuig lucht féachana úra i ngach réigiún, ag cur rochtain nach bhfacthas roimhe seo ar fáil do léiriúcháin, taispeántais agus léamha nach raibh ar fáil roimhe seo ach amháin sna príomhionaid lárnacha.

Ag caint di faoin athbhreithniú dúirt Stiúrthóir na Comhairle Ealaíon, Mary Cloake, "Léirítear na leasanna sóisialta agus eacnamaíochta a bhaineann le hinfheistíocht sna healaíona ar scála beag leis na féilte bríomhara seo, a tharraingíonn ar fhuinneamh deonach mórthaibhseach, cuireann siad ceiliúradh ar phobail áitiúla ar fáil, agus cuireann siad lena ngeilleagar áitiúil le turasóireacht cultúrtha."

 "Ag féachaint siar ar 2007 is féidir linn mórán ratha dá leithéid a thaispeáint sna healaíona.  Tá go leor bainte amach againn in obair na Comhairle Ealaíon chomh maith.   Thugamar cúig chlár maoinithe isteach le linn na bliana, chun an próiseas d'iarratas a chur isteach ar chúnamh deontais a dhéanamh níos sainiúil agus níos éasca ná mar a bhí riamh cheana. Chonaiceamar atheagrú inmheánach suntasach chomh maith, a dearadh chun baill foirne shaineolacha agus speisialtóirí a dhéanamh saor chun tacaíocht dhíreach a thabhairt le hobair leanúnach na n-ealaíontóirí agus na n-eagraíochtaí ealaíon.  Tá dul chun cinn mór á dhéanamh againn le spriocanna ár straitéise, Comhpháirtíocht ar son na nEalaíon, a bhaint amach. "a dúirt an tUasal Cloake.

Clonmel Junction Festival
arrow bullet iconCompántas rince Yelemba ón gCósta Eabhair – Comhfhéile Chluain Meala.
Foilseacháin le déanaí
22 Aibreán 2014: Title (GA) (PDF, )
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)