11 Aibreán 2008: Bunú na Scéime d’Ensembles Óga

Iarratais ar Scéim Nua á lorg ag an gComhairle Ealaíon

Tá áthas ar an gComhairle Ealaíon scéim mhaoinithe phíolótach nua a fhógairt.  Tá an scéim dírithe ar ghrúpaí de dhaoine óga idir 12 bhliain agus 23 bliana d’aois atá ag obair le chéile chun ealaíon de gach cineál a chruthú.  Féadann eagraíochtaí a chothaíonn nó a óstálann ensembles óga cur isteach uirthi.

Is é príomhchuspóir na dámhachtana seo cabhrú le ensembles óga a gcleachtas ealaíne a chur chun cinn taobh amuigh de na scoileanna.  Tugann sí tús áite do thionscnaimh a thaispeánann fís shoiléir ealaíne san ealaín nó sna healaíona atá i gceist, agus do phróiseas a urramaíonn rannpháirteachas agus cruthaitheacht daoine óga chomh maith lena gcomhpháirteachas criticiúil leis na healaíona.   

Cuireann An Scéim d’Ensembles Óga le tiomantas na Comhairle Ealaíon deiseanna níos fearr a chruthú do dhaoine óga taithí a fháil ar na healaíona, mar a leagtar amach ina straitéis reatha  Comhpháirtíocht ar son na nEalaíon. 

Spriocdháta:

Ní mór iarratais agus ábhar tacaíochta a bheith ag an gComhairle Ealaíon faoi 5:30, Aoine 23 Bealtaine 2008  ar a dheireanaí.  Ní ghlacfar le hiarratais ríomhphoist nó facs. 

Is féidir  treoirlínte agus foirmeacha iarratais a íoslódáil ar  www.artscouncil.ie agus tríd na naisc thíos a leanúint: 
An Scéim d’Ensembles Óga - Treoirlínte
An Scéim d’Ensembles Óga - Foirm Iarratais
Le haghaidh tuilleadh eolais: 

An Chomhairle Ealaíon
Daoine Óga, Leanaí agus Oideachas
Teil: +353 1 6180250
Ríomhphost mathilde.veldt@artscouncil.ie 
Láithreán Gréasáin www.artscouncil.ie   

Clonmel Junction Festival
arrow bullet iconCompántas rince Yelemba ón gCósta Eabhair – Comhfhéile Chluain Meala.
Foilseacháin le déanaí
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)
07 Aibreán 2014: Annual report/An tuarascáil bhliantúil 2012 (PDF, 1.97 MB)