03 Aibreán 2008: Na tionscadail "Dance on the Box" ar éirigh leo fógartha ag an gComhairle Ealaíon agus RTÉ

Tá lúcháir ar an gComhairle Ealaíon agus ar RTÉ na ceithre scannán a roghnaíodh faoin scéim 'RTÉ Dance on the Box' a fhógairt.  Fuarthas seacht n-iarratas fichead ó léiritheoirí, ó stiúrthóirí agus ó chóragrafaithe ar fud na tíre agus cuireadh sé cinn acu sin ar an ngearrliosta le haghaidh agallaimh.  Is é seo an dara babhta den scéim 'RTÉ Dance on the Box' agus tá beagnach €100,000 á bhronnadh ar na tionscadail a n-éiríonn leo.

Ag trácht di ar an scéim seo, dúirt Mary Cloake, Stiúrthóir na Comhairle Ealaíon: "Is cinnte go bhfuil an scéim uathúil seo tar éis dul i bhfeidhm go mór ar ealaíontóirí; tá an-áthas orainn go mbeidh lucht féachana ar fud na tíre in ann breathnú ar cheithre scannán damhsa nua spreagúla ar an teilifís mar chuid d'Fhéile Damhsa Bhaile Átha Cliath i mí Aibreáin." 

Ag cur leis an méid sin, dúirt David McKenna, Léiritheoir Feidhmiúcháin RTÉ le haghaidh na nEalaíon agus na dTras-Meán:  "Tá an-ríméad ar RTÉ a bheith ag comhoibriú leis an gComhairle Ealaíon arís chun deis a thabhairt dár lucht féachana breathnú ar dhamhsa comhaimseartha na hÉireann."

Mairfidh gach gearrscannán damhsa ar feadh suas le sé nóiméad.  Craolfar na scannáin chríochnaithe den chéad uair ar RTÉ i rith Fhéile Damhsa Bhaile Átha Cliath na bliana seo a bheidh ar siúl ón 17 Aibreán go dtí an 3 Bealtaine, agus beidh siad ar scáileán sa Meeting House Square i mBarra an Teampaill an 2 agus an 3 Bealtaine. 


Roghnaíodh na tionscadail seo a leanas:

Monitor                     Córagrafaithe Sascha Perfect, Katarin Mojzisova agus Nick Bryson; Stiúrthóir Luke McManus and Léiritheoir Éadaoin Patton.

Swing Talking          Córagrafaithe Lucy Dunne, Stiúrthóir  Anna Rodgers agus Léiritheoir Siobhán Ward.


Together                   Córagrafaithe Steve Batts agus Ursula Laeubli, Stiúrthóir Mary Keane agus Léiritheoir Michele Viney.


Unsung                     Córagrafaithe Liz Roche, Stiúrthóir Morleigh Steinberg agus Léiritheoir Mary McCarthy. 

Clonmel Junction Festival
arrow bullet iconCompántas rince Yelemba ón gCósta Eabhair – Comhfhéile Chluain Meala.
Foilseacháin le déanaí
22 Aibreán 2014: Title (GA) (PDF, )
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)